23 februari 2018: workshop Samenwerkende Catalogi

Op een aantal plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan datacatalogi. Zo werkt het Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële OverheidsPublicaties (KOOP) aan een nieuw toepassingsprofiel van DCAT ten behoeve van data.overheid.nl en werkt Geonovum aan een vernieuwd toepassingsprofiel voor geo-DCAT. Om een stelsel van samenwerkende catalogi te kunnen realiseren zijn behalve voor DCAT ook toepassingsprofielen nodig voor SKOS, het MIM en PROV-O. Doelstelling van een werksessie op 23 februari 2018 is om een basis te leggen voor deze toepassingsprofielen. Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier.

Programma

09:30 – 10:00 – Ontvangst

10:00 – 10:15 – Aftrap: overzicht wat er speelt en doelstelling van deze werksessie (Arjen Santema, product owner stelselcatalogus Omgevingswet)
10:15 – 11:30 – Presentaties van de verschillende ontwikkelingen (nog in te vullen)
11:30 – 12:30 – DCAT toepassingsprofiel voor een stelsel van samenwerkende catalogi

12:30 – 13:00 – Lunch

13:00 – 14:45 – Workshop in twee groepen:

  • SKOS toepassingsprofiel voor een taxonomie met begrippen en waardenlijsten
  • MIM toepassingsprofiel voor een gegevensstructuur met informatiemodellen en waardenlijsten

14:45 – 15:00 – Pauze

15:00 – 15:30 – Toevoegen provenance met PROV-O
15:30 – 16:00 – Wrap-up en vervolgafspraken