Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten maart 2017

Datum:
Tijd:
10:30 - 12:30 uur
Locatie:
Vergadercentrum Domstad
Utrecht

Agenda

1.     Opening, mededelingen, vaststellen agenda

2.     Doornemen verslag d.d. 7 december 2016

3.     Vaststellen van  “UWLR versie 2.2” en “EDEXML 2.1”

a.     Belangrijkste wijziging: faciliteren van ECK-ID (Issue 40)

b.     Inpassen van addendum Toetshiërarchie

c.     Kleine aanpassingen/verbeteringen in de tekst en in voorbeelden

4.     Op weg naar UWLR 3.0: wat leren de lopende pilots en implementaties ons over de thema’s en de roadmap?

5.     Implementaties van standaarden: wat kan Edustandaard als standaardisatie-orgaan daar nog verder aan bijdragen?

6.     Doornemen Issuelijst (zie webpagina werkgroep)

7.     Rondvraag

8.     Afsluiting + aansluitend lunch

Documentatie

Deelnemen

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

U kunt ook een actieve bijdrage leveren aan de Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten door u voor deze werkgroep aan te melden. U ontvangt dan automatisch uitnodigingen voor alle aankomende bijeenkomsten.

Terug