Jaarplan 2017

Belangrijkste aandachtsgebieden voor Edustandaard zijn in 2017 de referentiearchitectuur ROSA, het werken aan veilige en betrouwbare ketens en het semantisch landschap in het onderwijs.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer afspraken in beheer gebracht bij Edustandaard. Een groeiend aantal partijen, zowel publiek als privaat, draagt bij aan de totstandkoming en het onderhoud van die afspraken. Dit geeft het belang aan van Edustandaard als het middelpunt voor het beheer van standaarden en architectuur in het onderwijsdomein.

Herbruikbare componenten

De afspraken die Edustandaard in beheer heeft, leveren herbruikbare componenten voor de referentiearchitectuur van het onderwijs, de ROSA. We hebben het dan over zowel technische als semantische standaarden, privacy en security frameworks. Maar ook over informatiemodellen die ten grondslag liggen aan ketenvoorzieningen in het onderwijs. 

Samenhang

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze architectuurcomponenten is de volgende stap om deze met elkaar in samenhang te brengen en te tonen. Denk aan samenhang op het niveau van uitgangspunten en principes en op semantisch niveau. Zodat hergebruik kan worden bevorderd. Een voorbeeld is het verkennen van het gebruik van de UWLR-standaard (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten) in het formele toetsdomein. Een ander voorbeeld is het verkennen van het gebruik van de systematiek voor het leveren van pseudoniemen door de nummervoorziening (ontwikkeld voor het leermiddelendomein) voor de overdracht van het overstapdossier. De nummervoorziening op haar plaats gebruikt Edukoppeling om beveiligde gegevensoverdracht te realiseren. Om Edukoppeling goed te kunnen toepassen en daar rekenschap over te geven wordt weer gebruikgemaakt van het certificeringsschema. Een ander goed voorbeeld van potentiële domeinoverstijgende inzet van afspraken is het Informatiemodel Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) – gestart met als primaire focus het administratieve domein (bekostiging, aanmelding, toezicht, verantwoording). Maar het is daartoe niet beperkt, omdat het ook goed toepasbaar is in andere onderwijsprocessen, waaronder die in het leermiddelendomein. Het efficiënt en effectief inzetten van wat er al is, kan alleen als er overzicht en samenhang is gecreëerd. Edustandaard is de plaats waar alle verschillende partijen hiervoor zorgen.

Lees er meer over in het jaarplan 2017

Terug