Aanmelden voor een werkgroep

U kunt zich aanmelden voor werkgroepen binnen Edustandaard. U krijgt vervolgens incidenteel, namelijk voorafgaand aan een bijeenkomst van de werkgroep, informatie over de agenda en de te bespreken stukken. 

Terug