Betrokken partijen

Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.

Edustandaard is door SURF en Kennisnet opgericht met de ambitie om het beheer van de gemaakte afspraken over interoperabiliteitsstandaarden van de hele onderwijskolom onder één paraplu onder te brengen. 

In de werkgroepen, Standaardisatieraad en Architectuurraad zitten vertegenwoordigers van private en publieke partijen binnen onderwijs en onderzoek, zoals: 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Inspectie van het Onderwijs

De PO-Raad

De VO-raad

De MBO Raad

De Vereniging Hogescholen

De vereniging van universiteiten (VSNU)

Samenwerkingsverband Universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek (UKB)

De nationale Koninklijke Bibliotheek (KB)

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO)

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU)

Cito

Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners (VDOD)

Data Archiving and Networked Services (DANS)

saMBO-ICT

Schoolinfo

Verder zijn distributeurs van leermiddelen (zoals Iddink en Van Dijk Educatie) en leveranciers van leerlingadministratiesystemen en elektronische leeromgevingen (zoals Threeships en It's Learning) betrokken.

Terug