Werkgroepen

Edustandaard werkt samen met ketenpartijen in het onderwijs, zoals Kennisnet, SURF, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderwijsinstellingen, uitgevers en leveranciers van software voor het onderwijs. Die samenwerking krijgt gestalte in werkgroepen. Hierin zitten inhoudelijke en technische experts, gebruikers en implementeurs. Zij toetsen de inhoudelijke en technische juistheid en praktische toepasbaarheid van een standaard. Bij grotere aanpassingen van de standaard en bij een nieuw ingediende standaard geeft de werkgroep op dit gebied advies aan de Standaardisatieraad. Bureau Edustandaard ondersteunt de werkgroepen.

U kunt zich aanmelden en afmelden voor een werkgroep via info@edustandaard.nl.   

 1. Werkgroep Doorstroommonitor

  Het onderwijsveld heeft behoefte aan objectieve doorstroominformatie, die onder meer het rendement van opleidingen en richtingen duidelijk maken om zodoende verbetertrajecten op te kunnen starten. De werkgroep richt zich op de uitwisseling van doorstroomgegevens tussen onderwijssectoren.

  Bekijk de details

 2. Werkgroep Edukoppeling

  Hoe kunnen organisaties in het onderwijs op een eenduidige manier (vertrouwelijke) gegevens met elkaar uitwisselen? Hoe kunnen ze de identiteit van de partij die gegevens over leerlingen aanlevert, vaststellen? Dergelijke vragen staan centraal binnen de werkgroep die Edukoppeling (de onderwijsspecifieke variant van Digikoppeling) beheert.

  Bekijk de details

 3. Werkgroep Hodex

  Deze werkgroep houdt zich bezig met de standaardisatie van het uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen (zoals open dagen).

  Bekijk de details

 4. Werkgroep informatiebeveiliging en privacy (IBP)

  In de werkgroep IBP worden afspraken rondom informatiebeveiliging verder ontwikkeld. Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA is daar een voorbeeld van. Het Certificeringsschema is bedoeld voor organisaties die ict-diensten leveren in het onderwijs.

  Bekijk de details

 5. Werkgroep Onderwijsbegrippenkader en curriculum

  Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is de gemeenschappelijke online database met alle onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties. De werkgroep gaat onder andere over begrippen(sets), vocabulaires, kernprogramma’s binnen PO en VO en kwalificatiedossiers voor het MBO.

  Bekijk de details

 6. Werkgroep OSO Gegevensset

  Overstap Service Onderwijs (OSO) is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school faciliteert.

  Bekijk de details

 7. Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

  Bij het gebruik van educatieve content komen allerlei afspraken kijken, onder andere over het verpakken en toepassen van leermateriaal, het uitwisselen van leerresultaten, toetsen en administratieve gegevens. De werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten beheert deze afspraken.

  Bekijk de details

Terug