Architectuurraad

Voor het onderwijs- en onderzoeksveld komen steeds meer digitale diensten en voorzieningen beschikbaar, zoals leeromgevingen, zoekportals, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen. Een architectuur is een instrument dat instellingen helpt bij het beheersen van risico’s in de informatievoorziening en het creëren van de noodzakelijke samenhang en kwaliteit. Het beschrijft de inrichting van organisaties in kaders en modellen. Dat geeft inzichten die gebruikt kunnen worden om de organisatie te verbeteren.

Edustandaard stelt als doel om alle referentiearchitecturen binnen het onderwijs te registreren, zodat ze in samenhang met elkaar gebracht kunnen worden en duidelijk wordt waar sprake is van overlap of juist van ‘gaten’. En waar de best-practices in de ene architectuur ook elders kunnen worden benut.

De Architectuurraad is een adviserend gremium, waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken en standaarden en hun onderlinge samenhang. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de Standaardisatieraad.

De taken van de raad zijn:

Lees meer over onze taken, verantwoordelijkheden en ambities in het startdocument van de Architectuurraad

Architecturen

De Architectuurraad beheert de volgende architecturen:

Bijeenkomsten

De Architectuurraad komt bij elkaar op:

  1. Bijeenkomst Architectuurraad juni 2017
  2. Bijeenkomst Architectuurraad oktober 2017

Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.

Leden

Meedoen

Terug