Standaardisatieraad

Edustandaard is het platform waarin alle publieke en private partijen vanuit onderwijs en onderzoek samen werken aan standaarden. De samenwerking krijgt onder andere gestalte in werkgroepen, de Architectuurraad en de Standaardisatieraad. Deze worden ondersteund door Bureau Edustandaard

De Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs. De raad kan ook zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol in het erkennen en adopteren van de afspraken in het veld. Taken zijn: 

De Standaardisatieraad wordt door de Architectuurraad geadviseerd over afspraken en standaarden en hun onderlinge samenhang. 

Bijeenkomsten

De Standaardisatieraad komt bij elkaar op:

  1. Bijeenkomst Standaardisatieraad juli 2017
  2. Bijeenkomst Standaardisatieraad november 2017

Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.

Leden

Verschillende organisaties, waaronder VSNU en de Vereniging Hogescholen, hebben zitting in de Standaardisatieraad. Hieronder staan de leden. 

Meedoen

In de Standaardisatieraad hebben bestuurders van de publieke en brancheorganisaties in het onderwijs zitting. Wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact op Bureau Edustandaard via info@edustandaard.nl. 

 

Terug