Zelf meedoen

Edustandaard is een platform waar private en publieke partijen binnen onderwijs en onderzoek samenwerken. Hier beheren zij afspraken die gezamenlijke processen en uitwisselingen optimaliseren.

Inhoudelijk bijdragen

Voor een partij binnen het platform Edustandaard zijn er diverse mogelijkheden om bij te dragen aan beheer en doorontwikkeling. Die samenwerking krijgt gestalte in werkgroepen, in de Standaardisatieraad en in de ArchitectuurraadBureau Edustandaard biedt hierbij ondersteuning.

Werkgroepen

In de diverse werkgroepen worden standaarden inhoudelijk besproken en in overleg aangepast tot nieuwe versies. Alle partijen voor wie een standaard relevant is, kunnen aanschuiven bij de werkgroepbijeenkomsten en op de hoogte worden gehouden middels mailings aan die werkgroep.

Wilt u deelnemen aan een werkgroep? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Architectuurraad

In de Architectuurraad zitten voornamelijk branche-organisaties. Zij kijken naar samenhang tussen afspraken en controleren of gewijzigde afspraken goed blijven samengaan met wat er al is binnen het onderwijs. De meeste partijen hebben een vertegenwoordiger binnen de Architectuurraad of zijn zelf als (branche-)organisatie aanwezig. Nieuwe versies van standaarden, maar ook nieuw aangemelde afspraken komen bij de raad op de agenda.

Standaardisatieraad

De Standaardisatieraad is het besluitvormend gremium binnen Edustandaard. De adviezen van Bureau Edustandaard en van de Architectuurraad worden hier meegenomen in de besluitvorming om een nieuwe standaard of nieuwe versie van een standaard in beheer te nemen. In de Standaardisatieraad zitten bestuurders van (branche-)organisaties die de partijen binnen het onderwijs vertegenwoordigen.

Een nieuwe standaard indienen of een standaard wijzigen

Iedereen kan een nieuwe standaard indienen of een verzoek indienen om een bestaande standaard te wijzigen. Dit geldt voor afspraken, de architecturen en de begrippensets. Hiervoor gelden procedures.

Nieuwe standaard

Een nieuw aangemelde standaard komt bij Bureau Edustandaard binnen die dit verzoek plaatst op de website. Ook komt deze aanmelding op de agenda te staan van de Architectuurraad en vervolgens op die van de Standaardisatieraad.

Nieuwe versie van een standaard

Een verzoek tot het wijzigen van een afspraak kan gericht worden aan de betreffende werkgroep waarna deze verzoeken in een werkgroepbijeenkomst worden besproken. Als de verzoeken leiden tot een nieuwe versie dan zal deze versie aangemeld worden bij Bureau Edustandaard. Deze zet de nieuwe versie op de website en de versie komt op de agenda van de Architectuurraad achtereenvolgens van de Standaardisatieraad te staan.

Terug