Metadata opvragen (SRU)

Versie: Metadata opvragen versie 0.3
Status: Definitief - september 2014
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

Om leermateriaal op een eenvoudige manier vindbaar te maken is een heldere en eenduidige beschrijving van de leermaterialen cruciaal. Aan de inhoud (content) van elke digitale informatiebron moet een beschrijving worden toegevoegd. Wat voor informatie betreft het? Welk type bestand? Wie is de auteur? Voor wie is de informatie bedoeld? In deze metadata moet alle informatie staan die de docent nodig heeft om het juiste leerarrangement te kunnen vinden en gebruiken. De afspraak ‘Opvragen van metadata’ gaat met name over de structuur van de dialoog tussen de zoekmodule en de repository die de metadata aanbiedt (een repository is een faciliteit voor het opslaan en beheren van digitale informatie in een via het internet toegankelijke vorm).

Deze afspraak is gebaseerd op het protocol ‘SRU/SRW’. Dit protocol voorziet in een raamwerk voor de uitwisseling van gegevens op basis waarvan op metadata kan worden gezocht.

Algemene beschrijving afspraak Metadata opvragen

Samenhang

Deze afspraak is gerelateerd aan de afspraak over het beschikbaar stellen en verzamelen metadata

Meerwaarde

Deze afspraak geeft ontwikkelaars van zoekmodules (bijvoorbeeld als onderdeel van een elektronische leeromgeving) houvast bij het ontwikkelen van de technische specificaties die nodig zijn voor het opvragen van metadata. De aanbieders van deze metadata krijgen op hun beurt houvast bij het ontwikkelen van de technische specificaties voor het beschikbaar stellen van de metadata.

Gebruik

Binnen Edurep wordt veel ervaring opgedaan met het gebruiken van de afspraken Metadata harvesting en Metadata opvragen. Edurep is een gratis, centrale voorziening die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt. Hiervoor verzamelt Edurep gegevens over leermateriaal uit een groot aantal collecties. Deze collecties zijn afkomstig van bijvoorbeeld uitgeverijen, onderwijsinstellingen en cultureel-maatschappelijke organisaties.

Implementatie

Het volgende document helpt bij de implementatie van de afspraak:

Technische beschrijving van de afspraak Metadata opvragen

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.