OKE MBO-toetsafname

Versie: OKE MBO-toetsafname 0.3
Status: Concept - december 2022
Sector: MBO
Beheer: Werkgroep OOAPI

Beschrijving

MBO standaard gebaseerd op OOAPI om toetsen en examens te organiseren en resultaten over te dragen.

Betrokken functionaliteiten zijn:

  • Deelnemerregistratie
  • Toetsplanning en logistiek
  • Toetsafname

Betrokken flows zijn:

  • 0. Toetscatalogus
  • 1. Toetsdeelnemers
  • 2. Zittingsplan
  • 3. Toetsdeelnemersresultaat
  • 4. Zittingsverslag
  • 5. Studentresultaat

Deze afspraak richt zich in eerste instantie op de informatiestromen 0 (Toetscatalogus), 2 (Zittingsplan), 3 (Toetsdeelnemersresultaat) en 4 (Zittingsverslag); de informatiestromen 1 (Toetsdeelnemers) en 5 (Studentresultaat) moeten nog worden uitgewerkt. En primaire informatiestromen zullen nog nader moeten worden uitgewerkt (bijvoorbeeld m.b.t. de resultaattypen). Deze afspraak is in elk geval goed genoeg voor de eerste pilot.

Meerwaarde

De afspraak ondersteunt onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs bij de gegevensuitwisselingen bij de afname van toetsen en examens. Voor leveranciers is er hiermee sprake van een technische afsprakenbasis voor gegevensuitwisseling in het mbo.  

Ontwikkelingen

De OKE-werkgroep ging in april 2022 aan de slag om tot een afspraak te komen voor deze uitwisseling in het middelbaar beroepsonderwijs. Bij het opstellen van de afspraak maakte de werkgroep gebruik van de AMIGO-aanpak en de OOAPI afspraak.

In de loop van 2022 hebben zich meerdere mbo-instellingen en leveranciers aangesloten bij de werkgroep. Begin 2023 zal de eerste pilot gaan starten. Ondertussen werkt “Kerngroep Techniek” door aan de informatiestromen 1 (Toetsdeelnemers) en 5 (Studentresultaat). U vindt de afspraak en de bijbehorende toelichting onder het kopje ‘Documentatie’.

De afspraak wordt gedefinieerd in de specifieke Github-repository. Hier zijn tevens de technische definities te vinden om de nodige koppelvlakken te realiseren.

De beschrijving van de afsprakenset vindt u onder Documentatie bevat een functionele omschrijving van de afspraak in relatie tot de technische uitwerking.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.