SEM Ecosysteem

Versie: SEM Ecosysteem 1.2
Status: Concept - september 2022
Sector: PO VO MBO

Beschrijving

De digitalisering van het onderwijs is in volle gang. Scholen gebruiken een grote variëteit aan digitale leermiddelen (leermaterialen en toetsen). Deze leermiddelen worden verworven bij diverse grote en kleine leveranciers met zowel klassieke als nieuwe lever- en  businessmodellen. Leraren stellen hun eigen studiewijzers vast en gebruiken hierbij leermaterialen en toetsen van meerdere leveranciers en uit publieke bronnen. In het analyseren van voortgang en resultaten benutten mentoren, leraren en leerlingen de kracht van overkoepelende leerdashboards. De resultaten van toetsen uit meerdere digitale toets- en examenplatformen worden bij voorkeur zonder overtypen geadministreerd in de cijferadministratie.

Voor scholen is het een uitdaging om al deze digitale oplossingen met elkaar te verbinden, zonder hierbij concessies te hoeven doen aan veiligheid, privacy en de eigen voorkeuren voor producten en leveranciers. Het project Omdenken heeft laten zien dat de afspraken in de huidige leermiddelenketen onvoldoende toegerust zijn om deze flexibiliteit en vernieuwing volledig te ondersteunen.

In Stichting SEM hebben een aantal markpartijen het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een nieuw ecosysteem dat een oplossing biedt voor de knelpunten in de huidige keten en gereed is voor de toekomst van verdere digitalisering in het onderwijs. Het SEM Ecosysteem is een standaard voor de uitwisseling van de relevante data voor het verwerven en gebruiken van digitale leermiddelen door scholen, leraren en leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit nieuwe ecosysteem wordt door leveranciers die aangesloten zijn bij Stichting SEM ontwikkeld in het project Vereenvoudiging Leermiddelenketen. Stichting SEM beheert het ecosysteem.

Meerwaarde

Het nieuwe SEM Ecosysteem heeft 10 voordelen voor scholen en/of leveranciers:

Voordelen voor scholen:

  1. Direct toegang tot digitale leermiddelen waar een gebruiker een aanspraak op heeft, in de bij de verwerving overeengekomen activatie- en gebruiksperiode en conform de betaalcondities.
  2. Inzicht in a) gebruik van leermiddelen, b) voortgang in het starten en afronden van digitale leermaterialen, en c) uitwisseling van resultaten van digitale toetsen.
  3. Keuzevrijheid in door leveranciers geboden (nieuwe) lever- en businessmodellen.
  4. Veilig en vanuit privacy ontworpen. De school geeft consent en bepaalt of een leverancier data kan gaan uitwisselen met een andere leverancier in het SEM Ecosysteem.
  5. Wijzigingen in (school)gegevens zijn direct bekend bij alle leveranciers en gegevens worden machine-to-machine uitgewisseld, waardoor administratieve taken worden verlicht.

Voordelen voor leveranciers:

  1. Decentraal ecosysteem met data direct uit de bron zonder afhankelijk te zijn van centrale voorzieningen, zoals onder meer centrale distributieservices en centrale catalogusservices. Ter verduidelijk kan het SEM Ecosysteem niet zonder beheerde actuele en accurate centrale registraties zoals product id (EAN), school id (digiDeliveryId) en leerling id (ECK iD).
  2. Rollen, verantwoordelijkheden, protocollen en statussen zijn transparant, waardoor er adequaat support kan worden georganiseerd.
  3. Leveranciers kunnen één of meerdere rollen vervullen, wat mogelijkheden biedt voor nieuwe proposities. De gegevensmodellen zijn voorzien van de noodzakelijke data voor nieuwe business- en levermodellen.
  4. Open, transparant en gemakkelijk te configureren ecosysteem met lage toetredingsdrempels.
  5. Gebaseerd op moderne en internationale standaarden, waardoor technologie klaar is voor de toekomst.

De deelnemers aan Stichting SEM bouwen met het SEM Ecosysteem aan een data infrastructuur die benut kan worden door scholen en leveranciers om een succesvolle transitie te maken naar de digitalisering en flexibilisering van het onderwijs. Het SEM  Ecosysteem is open en iedere leverancier kan zich aansluiten.

Ontwikkelingen

De huidige versie 1.2 van het SEM Ecosysteem betreft een specificatie van happy en non happy flows voor het verwerven en gebruiken van digitale leermiddelen. De werking van het SEM Ecosysteem is technisch en functioneel gevalideerd in meerdere Proof of Concepts tussen leveranciers en met scholen. De lessen uit deze Proof of Concepts en de adviezen uit de ROSA Scan vormen de basis voor het verfijnen van het SEM Ecosysteem.

Afspraken met betrekking tot de implementatie van het SEM Ecosysteem zijn nog niet gemaakt. Het doel is om voor de kerst een herziene versie 1.3 van het SEM Ecosysteem gepubliceerd en gedocumenteerd te hebben tot op het niveau dat alle partijen in staat zijn om in 2023 de standaard te implementeren voor hun pilots. Het streven is om in schooljaar ‘23/’24 de eerste pilots met scholen plaats te laten vinden.

Documentatie

Github omgeving met documentatie
Big picture met functionele beschrijving werking Ecosysteem
Stoplight omgeving met koppelvlakspecificatie

Contact

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Koen Voermans, projectleider  Vereenvoudiging Leermiddelenketen van Stichting SEM, via e-mailadres koen.voermans(Replace this parenthesis with the @ sign)stichtingsem.org.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.