Begrippen

Door de begrippen die worden gebruikt binnen het onderwijs vast te leggen en deze te voorzien van een definitie, weten we wanneer we het over hetzelfde hebben. Deze begrippen worden door Edustandaard per set vastgelegd in het Onderwijsbegrippenkader (OBK). In het OBK zijn begrippen opgenomen die voor het onderwijs van belang zijn, zoals de kernprogramma’s van SLO, mbo-kwalificaties, onderwijsniveaus en het Referentiekader Taal en Rekenen.

Wilt u meer weten, of wilt u een begrippenset wijzigen of indienen, neemt u dan contact met ons op via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

SECTOR