Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI)

Versie: Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI)
Status: Definitief - mei 2015
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) zorgt ervoor dat organisaties in het onderwijs sectoroverstijgend gegevens kunnen uitwisselen. Om meer gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding te realiseren, wordt gewerkt aan een Kernmodel Onderwijsinformatie: een relationeel model waarin begrippen op het hoogste niveau in samenhang worden gebracht en dat de basis vormt voor sectoroverstijgende gegevensuitwisseling in het onderwijsdomein. Het kernmodel biedt inzicht in de globale structuur van het onderwijs binnen Nederland.

Gebruik

Door in te zoomen op bepaalde begrippen in het model vanuit een bepaalde context (zoals een onderwijssector of een proces) kunnen de juiste begrippen worden gevonden voor uitwisselingen van informatie en gegevens. Deze kernbegrippen zijn bedoeld als kapstok voor alle begrippen die binnen de ketenprocessen binnen het onderwijs worden gebruikt.

Het Kernmodel Onderwijsinformatie heeft als functie om de samenhang van begrippen en definities in kaart te brengen. In die functie maakt het onderdeel uit van de ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur).

Ontwikkelingen

Het model beweegt mee met ontwikkelingen binnen het onderwijs en is daarmee expliciet niet statisch; dat geldt ook voor de bijbehorende begrippen. De procedure rondom de governance van het KOI moet worden aangepast om beter aan te sluiten op de positie, de functie en de stakeholders van het KOI. Bureau Edustandaard zal hiervoor met een advies komen dat aan de betrokken partijen (huidige en nieuwe) zal worden voorgelegd.

De KOI ontwikkelagenda van 2017 is op dit moment in ontwikkeling. Voor vragen over of input voor de agenda neemt u contact op met Jeroen Hamers via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.