Beheergroep waardelijsten RIO-vo

Inleiding

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) waarin drie waardelijsten zijn opgenomen:
 • Opleidingskenmerken Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium
 • Opleidingseenheden Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: havo onderbouw, vmbo-bb zorg en welzijn
 • Communicatiecontexten Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC.
De inhoud van deze waardelijsten wordt mede bepaald en beheerd door het onderwijsveld, de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO en de VO-raad met ondersteuning van Kennisnet.

Leden

De volgende organisaties zitten in de beheergroep:

 • CVO-groep Zuidoost-Utrecht
 • Esprit Scholen
 • Lucas Onderwijs
 • Onderwijsgroep Groningen
 • OZHW voor po en vo
 • Ons Middelbaar Onderwijs
 • Quadraam
 • Scholengroep Nieuw Zuid
 • VO Haaglanden
 • OCW
 • DUO
 • Inspectie van het Onderwijs
 • VO-raad
 • Kennisnet

Meedoen

De beheergroep waardelijsten RIO-vo is in tegenstelling tot andere werkgroepen binnen Edustandaard een besloten beheergroep. Niettemin kunnen vertegenwoordigers van vo-besturen/scholen uitgenodigd worden indien zij kenbaar maken hiervoor in aanmerking te willen komen. Stuur hiervoor een mail aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Documentatie, drafts van beoordelingen en gespreksverslagen plus een discussieforum zijn voor leden beschikbaar achter een inlog.

Contact

Wilt u meer weten over de Beheergroep Waardelijsten RIO-vo? Neemt u dan contact op met Brian Dommisse via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Brian is senior adviseur standaarden, architectuur en voorzieningen bij Kennisnet en fungeert als voorzitter van deze beheergroep.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.