Beheergroep waardelijsten RIO-vo

Inleiding

Binnen RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is er een canoniek informatiemodel voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) waarin drie waardelijsten zijn opgenomen:
 • Opleidingskenmerken Een onderscheidende eigenschap van een opleiding. Bijvoorbeeld: Montessori, pro/vmbo-onderbouw, Technasium
 • Opleidingseenheden Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Bijvoorbeeld: havo onderbouw, vmbo-bb zorg en welzijn
 • Communicatiecontexten Onderwerp waarover contact kan worden opgenomen met de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: Bekostiging, Leerplicht/RMC.
De inhoud van deze waardelijsten wordt mede bepaald en beheerd door het onderwijsveld, de Inspectie van het Onderwijs, OCW, DUO en de VO-raad met ondersteuning van Kennisnet.

Leden

De volgende organisaties zitten in de beheergroep:

 • CVO-groep Zuidoost-Utrecht
 • Esprit Scholen
 • Lucas Onderwijs
 • Onderwijsgroep Groningen
 • OZHW voor po en vo
 • Ons Middelbaar Onderwijs
 • Quadraam
 • Scholengroep Nieuw Zuid
 • VO Haaglanden
 • OCW
 • DUO
 • Inspectie van het Onderwijs
 • VO-raad
 • Kennisnet

Meedoen

De beheergroep waardelijsten RIO-vo is in tegenstelling tot andere werkgroepen binnen Edustandaard een besloten beheergroep. Niettemin kunnen vertegenwoordigers van vo-besturen/scholen uitgenodigd worden indien zij kenbaar maken hiervoor in aanmerking te willen komen. Stuur hiervoor een mail aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Documentatie, drafts van beoordelingen en gespreksverslagen plus een discussieforum zijn voor leden beschikbaar achter een inlog.

Contact

Wilt u meer weten over de Beheergroep Waardelijsten RIO-vo? Neemt u dan contact op met Brian Dommisse via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Brian is senior adviseur standaarden, architectuur en voorzieningen bij Kennisnet en fungeert als voorzitter van deze beheergroep.