Ketenoverleg Logistiek Proces Eindtoets PO

Leden

De eindtoets PO wordt aangeboden door 5 Eindtoetsleveranciers (in alfabetische volgorde van naam van eindtoets):
● AMN Eindtoets (AMN)
● Centrale Eindtoets (CvTE, uitgevoerd door DUO)
● Dia-eindtoets (Diataal)
● IEP Eindtoets (Bureau ICE)
● Route 8 (A-VISION)
De betrokken LASsen en bijbehorende leveranciers in schooljaar 2021-2022 zijn in ieder geval (in alfabetische volgorde):
● ESIS (Rovict)
● ParnasSys (Topicus)
● Spectrovita

Voorts is DUO via ROD-po betrokken daar waar het gaat om de afstemming tav de ROD-uitwisseling van de eindtoetsresultaten en de uitwisseling zoals die in dit ketenproces plaatsvindt. DUO is daarnaast betrokken bij vragen en issues die betrekking hebben op randvoorwaarden zoals het beschikbaar stellen van actuele informatie over erkenningen.

Meedoen

Meedoen aan dit ketenoverleg is alleen mogelijk voor direct betrokken partijen.

Contact

Wilt u meer weten over het Ketenoverleg Logistiek Proces Eindtoets PO? Neemt u dan contact op met b.dommisse(Replace this parenthesis with the @ sign)kennisnet.nl. Brian is senior adviseur standaarden en voorzieningen bij Kennisnet.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.