Hodex

Inleiding

Let op: Hodex wordt vervangen door HOVI.

De werkgroep Hodex houdt zich bezig met het beheer en de doorontwikkeling van de afspraak Hodex. Edustandaard bewaakt de kwaliteit van de afspraak Hodex en de samenhang van deze afspraak met andere standaarden. Het beheer van de technische componenten van de afspraak Hodex wordt uitgevoerd door Studiekeuze123. Verzoeken tot wijzigingen in de afspraak Hodex kunnen worden ingediend bij Studiekeuze123. Studiekeuze123 zorgt voor de begeleiding van het verzoek naar Edustandaard.

De afspraak Hodex wordt gebruikt voor de uitwisseling van opleidingsinformatie voor voorlichtingsdoeleinden voor opleidingen in het Hoger Onderwijs, inclusief opleidingen voor internationale studenten.

De Hodex standaardiseert de informatie die wordt aangeboden, het formaat waarin die informatie wordt aangeboden en de methode waarop die informatie wordt aangeboden.

De Hodex is gebaseerd op drie concepten:

  1. Decentrale informatie push: Onderwijsinstellingen verzamelen zelf studie-informatie over hun bachelor en/of master studies. Er is niet één centraal Hodex-orgaan of implementatie;
  2. Openbare informatie: Alle informatie wordt openbaar en gratis aangeboden;
  3. Gestandaardiseerd: De informatie wordt aangeboden in een gezamenlijk afgesproken formaat.

Alle informatie aangeboden via de Hodex is zo objectief mogelijk. Kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen hebben geen plaats in de Hodex. De Hodex richt zich niet alleen op inhoudelijke opleidingsinformatie, maar ook op praktische informatie voor het zoekproces.

Leden

Hodex is een initiatief van de Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU.

Meedoen

De stuurgroep bestaat uit:

  • Ancion Denis, Directeur Marketing en Communicatie Maastricht University, namens DCM, voorzitter
  • Edwin Kelhout, marketing Universiteit Wageningen
  • Piet van Ierland, Directeur Dienst Marketing en Communicatie Fontys Hogescholen
  • Hans van Driel, projectmanager Studiekeuze123 en secretaris

Contact

Wilt u meer weten over de Werkgroep Hodex? Neemt u dan contact op met denis.ancion(Replace this parenthesis with the @ sign)maastrichtuniversity.nl. Denis is Deputy Director Marketing & Communications bij Maastricht University.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.