Ontdek de voordelen van standaarden

Voor het onderwijs- en onderzoeksveld komen steeds meer digitale diensten en voorzieningen beschikbaar, zoals leeromgevingen, zoekportals, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen.

Om uitwisselingen tussen voorzieningen voor onderwijs en onderzoek mogelijk te maken, zijn standaarden in de vorm van afspraken, begrippen en architecturen nodig.

Wat zijn de voordelen voor onderwijs en onderzoek?

Experts aan het woord

Hieronder leest u over de voordelen van standaarden in de praktijk.

Waarborgen van de continuïteit

"Binnen EduStandaard werken alle relevante publieke en private partijen samen om de benodigde standaarden en afspraken voor onderwijs en onderzoek te ontwikkelen en te beheren. Met dit gemeenschappelijke initiatief waarborgen we de continuïteit van de informatieketens in het onderwijs en voorkomen we dat systemen slecht op elkaar aansluiten. Het is cruciaal dat partijen de gemaakte afspraken ook snel in hun producten verwerken. Met betrekking tot gebruik van ict in de bedrijfsvoering roep ik scholen op om bestaande oplossingen in de markt te benutten in de eigen organisatie en te kijken naar de best practices van andere scholen op dit gebied.”
Staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over het persoonlijker maken van onderwijs met moderne leermiddelen.

Een standaard heeft pas zin als deze breed gebruikt wordt

René Montenarie is adviseur standaarden en voorzieningen bij de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). De GEU is vertegenwoordigd in allerlei samenwerkingsverbanden, waaronder Edustandaard. Een van de afspraken die van belang zijn voor uitgeverijen is Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR). René Montenarie: “Het grote voordeel is de tijdsbesparing: je hoeft geen gegevens te printen en over te typen.”

Lees het interview met Rene Montenarie

Effectief en efficiënt uitwisselen van leerlinggegevens

“Een belangrijke voorwaarde voor het effectief en efficiënt uitwisselen van deze informatie via een dossier van de leerling, is dat er een werkende en bruikbare koppeling wordt gemaakt tussen alle applicaties. Hiertoe zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de zogenaamde OSO gegevensset”, aldus Theo Joosten, voorzitter van de Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners (VDOD).

Lees het interview met Theo Joosten

Edukoppeling geeft richtlijnen voor gegevensuitwisselingen

Hoe kunnen organisaties de identiteit van de partij die gegevens over leerlingen aanlevert, vaststellen? En wat als een andere partij namens een school gegevens aanlevert? Dergelijke vragen staan centraal bij de Edukoppeling-standaard. Deze geeft richtlijnen waarmee onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen eenvoudiger nieuwe gegevensuitwisselingen kunnen opzetten. Herrie Abbink van EduArte vertelt over de ontwikkeling hiervan.

Lees het interview met Herrie Abbink

Terug