In oprichting: werkgroep TLS

Eén van de belangrijke overheidsbrede beveiligingsstandaarden betreft TLS, een encyptieprotocol voor beveiliging van digitaal verkeer. Omdat deze in diverse onderwijsstandaarden gebruikt wordt in verschillende kleuren en smaken, heeft de Standaardisatieraad op advies van de Architectuurraad besloten hier een aparte werkgroep voor in te richten.

Dit heeft als belangrijk voordeel dat discussies over TLS, cipher suites, enzovoort niet versnipperd raken en worden geadresseerd vanuit de (juiste) beveiligingscontext. Ook is deze werkgroep bij deze positionering niet verbonden aan een specifieke afspraak zoals Edukoppeling of Distributie & Toegang.

Bureau Edustandaard werkt de opdrachtomschrijving van deze werkgroep uit (doel, scope, positionering, werkwijze, profiel deelnemers, roadmap, enzovoort); mogelijk gaat deze werkgroep naast TLS ook andere beveiligingsstandaarden beheren. Het is de bedoeling dat deze werkgroep nog vóór de zomer bij elkaar komt. Houd de website in de gaten voor de stand van zaken! Geïnteresseerden en mensen die willen meedenken kunnen zich alvast aanmelden via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.