Betrokken partijen

Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.

Edustandaard is door SURF en Kennisnet opgericht met de ambitie om het beheer van de gemaakte afspraken over interoperabiliteitsstandaarden van de hele onderwijskolom onder één paraplu onder te brengen.

In de werkgroepen, Standaardisatieraad en Architectuurraad zitten vertegenwoordigers van private en publieke partijen binnen onderwijs en onderzoek, zoals:

Verder zijn distributeurs van leermiddelen (zoals Iddink en Van Dijk Educatie) en leveranciers van leerlingadministratiesystemen en elektronische leeromgevingen (zoals Threeships en It’s Learning) betrokken.