Betrokken partijen

Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken en samenhang te bewaken. In de diverse werkgroepen van Edustandaard zijn individuele ketenpartijen (publiek en privaat) actief al naar gelang het onderwerp. In de Standaardisatieraad en de Architectuurraad nemen de vertegenwoordigende organisaties deel, zoals: