Privacyverklaring

Bureau Edustandaard gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van www.edustandaard.nl. De persoonsgegevens van de bezoekers worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

Bureau Edustandaard draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeers- en/ of persoonsgegevens bevatten.

Bureau Edustandaard kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot www.edustandaard.nl. We gebruiken de cookies niet met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.