Werkgroepen

Edustandaard werkt samen met ketenpartijen in het onderwijs, zoals Kennisnet, SURF, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderwijsinstellingen, uitgevers en leveranciers van software voor het onderwijs. Die samenwerking krijgt gestalte in standaardisatiewerkgroepen. Hierin zitten inhoudelijke en technische experts, gebruikers en implementeurs. Zij toetsen de inhoudelijke en technische juistheid en praktische toepasbaarheid van een standaard. Bij grotere aanpassingen van de standaard en bij een nieuw ingediende standaard geeft de werkgroep op dit gebied advies aan de Standaardisatieraad. Bureau Edustandaard ondersteunt de werkgroepen.

Handreikingen en afspraken voor werkgroepen (versie maart 2020) gelden als leidraad voor het functioneren van een standaardisatiewerkgroep binnen Edustandaard.

U kunt zich aanmelden voor een standaardisatiewerkgroep via het aanmeldformulier en afmelden voor een werkgroep via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Werkgroep Beheergroep waardelijsten RIO-vo

Binnen het informatiemodel van de Registratie Instellingen en Opleidingen voor het voortgezet onderwijs (RIO-vo) komen drie waardelijsten voor. De inhoud van deze waardelijsten wordt mede bepaald en beheerd door het…

Werkgroep Edukoppeling

Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant hiervan.

Werkgroep Niet-methodegebonden Toetsen PO

De werkgroep "Niet-methodegebonden Toetsen PO" wordt gecoördineerd door de Edu-K. Op verzoek van Edu-K ondersteunt Edustandaard dit overleg door het leveren van standaardisatie-expertise. Kennisnet is gevraagd voor de coördinatie van…

Werkgroep OOAPI

Bij de ontwikkeling van de OOAPI werkt SURF samen met een werkgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen en leveranciers. Zij spreken elkaar bijvoorbeeld over mogelijke doorontwikkelingen, implementatie en evaluatie.

Werkgroep OSO Gegevensset

De werkgroep OSO Gegevensset beheert de afspraak OSO Gegevensset die het uitwisselen van leerlingdossiers binnen het onderwijs mogelijk maakt.

Werkgroep Toegang

De werkgroep Toegang werkt aan de Architectuuraanpak Toegang, een aanpak die gericht is om afspraken op het gebied van toegang te kunnen maken.

Werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal

Bij het gebruik van educatieve content komen allerlei afspraken kijken, onder andere over het uitwisselen van toetsmateriaal. De werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal beheert deze afspraken.

Werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV)

De werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften buigt zich onder andere over TLS (een encyptieprotocol voor beveiliging van digitaal verkeer) in de onderwijscontext. Tot nu toe werd dat in diverse werkgroepen apart behandeld.