Werkgroepen

Edustandaard werkt samen met ketenpartijen in het onderwijs, zoals Kennisnet, SURF, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderwijsinstellingen, uitgevers en leveranciers van software voor het onderwijs. Die samenwerking krijgt gestalte in werkgroepen. Hierin zitten inhoudelijke en technische experts, gebruikers en implementeurs. Zij toetsen de inhoudelijke en technische juistheid en praktische toepasbaarheid van een standaard. Bij grotere aanpassingen van de standaard en bij een nieuw ingediende standaard geeft de werkgroep op dit gebied advies aan de Standaardisatieraad. Bureau Edustandaard ondersteunt de werkgroepen.

U kunt zich aanmelden voor een werkgroep via het aanmeldformulier en afmelden voor een werkgroep via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Werkgroep Edukoppeling

Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant hiervan.

Werkgroep Hodex

Deze werkgroep houdt zich bezig met de standaardisatie van het uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen (zoals open dagen).

Werkgroep OOAPI

Bij de ontwikkeling van de OOAPI werkt SURFnet samen met een werkgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen en leveranciers. Zij spreken elkaar bijvoorbeeld over mogelijke doorontwikkelingen, implementatie en evaluatie.

Werkgroep OSO Gegevensset

De werkgroep OSO Gegevensset beheert de afspraak OSO Gegevensset die het uitwisselen van leerlingdossiers binnen het onderwijs mogelijk maakt.

Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

De werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten beheert afspraken die betrekking hebben op het verpakken en toepassen van leermateriaal en het uitwisselen van leerresultaten, toetsen en administratieve gegevens.

Werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal

Bij het gebruik van educatieve content komen allerlei afspraken kijken, onder andere over het uitwisselen van toetsmateriaal. De werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal beheert deze afspraken.

Werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften

De werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften is in oprichting. De werkgroep zal zich onder andere buigen over TLS (een encyptieprotocol voor beveiliging van digitaal verkeer) in de onderwijscontext. Tot nu toe werd…