Werkgroepen

Edustandaard werkt samen met ketenpartijen in het onderwijs, zoals Kennisnet, SURF, het ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderwijsinstellingen, uitgevers en leveranciers van software voor het onderwijs. Die samenwerking krijgt gestalte in werkgroepen. Hierin zitten inhoudelijke en technische experts, gebruikers en implementeurs. Zij toetsen de inhoudelijke en technische juistheid en praktische toepasbaarheid van een standaard. Bij grotere aanpassingen van de standaard en bij een nieuw ingediende standaard geeft de werkgroep op dit gebied advies aan de Standaardisatieraad. Bureau Edustandaard ondersteunt de werkgroepen.

U kunt zich aanmelden voor een werkgroep via het aanmeldformulier en afmelden voor een werkgroep via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Werkgroep Doorstroommonitor

Het onderwijsveld heeft behoefte aan objectieve doorstroominformatie, die onder meer het rendement van opleidingen en richtingen duidelijk maken om zodoende verbetertrajecten op te kunnen starten. De werkgroep richt zich op…

Werkgroep ECK Distributie en toegang

Deze werkgroep richt zich op het bepalen, bestellen, leveren, toegang en gebruik van digitale leermiddelen. Bij de processen bepalen en bestellen gaat het ook om fysieke leermiddelen of combinaties met…

Werkgroep Edukoppeling

Hoe kunnen organisaties in het onderwijs op een eenduidige manier (vertrouwelijke) gegevens met elkaar uitwisselen? Hoe kunnen ze de identiteit van de partij die gegevens over leerlingen aanlevert, vaststellen? Dergelijke…

Werkgroep Hodex

Deze werkgroep houdt zich bezig met de standaardisatie van het uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen (zoals open dagen).

Werkgroep Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

In de werkgroep IBP worden afspraken rondom informatiebeveiliging verder ontwikkeld. Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA is daar een voorbeeld van. Het Certificeringsschema is bedoeld voor organisaties die ict-diensten leveren…

Werkgroep Onderwijsbegrippenkader en curriculum

Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is de gemeenschappelijke online database met alle onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties. De werkgroep gaat onder andere over begrippen(sets), vocabulaires, kernprogramma’s binnen PO en VO en kwalificatiedossiers…

Werkgroep OSO Gegevensset

Overstap Service Onderwijs (OSO) is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de…

Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

Bij het gebruik van educatieve content komen allerlei afspraken kijken, onder andere over het verpakken en toepassen van leermateriaal, het uitwisselen van leerresultaten, toetsen en administratieve gegevens. De werkgroep Uitwisseling…

Werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal

Bij het gebruik van educatieve content komen allerlei afspraken kijken, onder andere over het uitwisselen van toetsmateriaal. De werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal beheert deze afspraken.