Ketenreferentie-architectuur ROSA

ROSA is de ketenreferentiearchitectuur voor het hele onderwijs van po tot en met ho, die zich richt op ketenuitwisselingen binnen en tussen onderwijssectoren. Het doel van ROSA is de informatievoorziening binnen het onderwijsdomein te optimaliseren. De referentiearchitectuur:

  • ondersteunt organisaties in het onderwijsdomein die informatie uitwisselen;
  • biedt een overzicht van (herbruikbare) voorzieningen en standaarden die beschikbaar zijn voor gegevensuitwisseling;
  • biedt inzicht, samenhang en kaders voor projecten in het onderwijsdomein;
  • creëert een gemeenschappelijke taal en ondersteunt daarmee dat de verschillende partijen in het onderwijs elkaar kunnen begrijpen.

ROSA is sinds 2015 in beheer bij de Architectuurraad van Edustandaard. Het documentatie-archief van deze overdracht is hier terug te vinden. Meer over ROSA zelf vindt u op de ROSA-wiki.

ROSA en andere architecturen

ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur) is een ketenarchitectuur en onderscheidt zich daarmee van een instellingsarchitectuur zoals HORA en Triple-A voor respectievelijk het ho en het mbo. Uiteraard zijn de onderlinge verbanden wel talrijk.

Architectuurwerkgroepen

ROSA kent architectuurwerkgroepen die inzoomen op onderdelen van de referentiearchitectuur, vaak vanuit een ROSA-thema. Hun taak bestaat in het algemeen uit het inventariseren van architectuur, het aanbrengen van samenhang en het creëren van inzicht. Deze architectuurwerkgroepen – al dan niet tijdelijk van aard – rapporteren aan de Architectuurraad. Op de werkgroepenpagina in de ROSA-wiki vindt u een overzicht van de werkgroepen.