AMIGO-aanpak: Stapsgewijs afspraken maken over gegevensuitwisseling in het onderwijs

De onderstaande uitleg staat ook in de onze flyer over de AMIGO-aanpak die u hier kunt downloaden.

AMIGO staat voor Aanpak voor Modulair opgebouwde Interacties en Gegevensstructuren in het Onderwijs. De aanpak is bedoeld voor leveranciers van digitale diensten in het onderwijs: of ze nu publiek of privaat zijn. Zij kunnen met behulp van de AMIGO-aanpak stapsgewijs breed toepasbare afspraken maken over gegevensuitwisselingen in het onderwijs. Bijvoorbeeld afspraken over de gegevensuitwisseling tussen een leerlingadministratie en een toetssysteem rondom de eindtoetsen in het primair onderwijs. In die afspraken staat alle informatie die de betrokken dienstverleners nodig hebben om hun deel van een gegevensuitwisseling te realiseren. De AMIGO-aanpak valt onder de verantwoordelijkheid van de Standaardisatieraad van Edustandaard; adviseurs vanuit Kennisnet begeleiden bij het doorlopen van de stappen.

Bij het maken van afspraken met de AMIGO-aanpak staat niet de (bestaande) techniek voorop. Met als startpunt de business case staat centraal hoe de gegevensuitwisseling de beste functionele en technische ondersteuning aan de eindgebruikers in de onderwijssector kan bieden. De betrokken partijen geven afspraken met de AMIGO-aanpak bovendien zelf vorm. Iedere belanghebbende kan onderdeel zijn van het proces.

Stap voor stap naar een bouwbaar geheel

De AMIGO-aanpak bestaat uit zes stappen. Dienstverleners in de onderwijssector doorlopen deze stappen één voor één bij het maken van nieuwe afspraken over gegevensuitwisselingen. Soms leiden keuzes binnen één stap ertoe dat betrokken partijen een eerder doorlopen stap nog een keertje onder de loep nemen. Dit leidt uiteindelijk tot een compleet, samenhangend en bouwbaar geheel. De stappen zijn:

 • Scenario-analyse: Binnen deze stap werken betrokken dienstverleners het scenario uit van de gegevensuitwisseling. Daarbij beantwoorden ze procesinhoudelijke vragen als:
  • Welk proces geven we vorm met de uitwisseling?
  • Welke systemen wisselen welke gegevens uit? Wie zijn als gebruikers bij die uitwisseling betrokken?
  • Wat is de reikwijdte van de gegevensuitwisseling?
 • Gegevensanalyse en Interactie-analyse: De betrokken partijen trekken in deze stappen de lijn door van het proces naar de bijpassende gegevens en interacties. Daarbij beantwoorden ze vragen als:
  • Om welke gegevens gaat het precies?
  • Welke opdeling van gegevensoverdrachten past bij het proces en is herkenbaar voor de beoogde gebruikers?
 • Technologiekeuze, Berichtspecificatie en Interfacespecificatie: Natuurlijk zijn er voor een geautomatiseerde uitwisseling van gegevens technisch-inhoudelijke keuzes nodig. In deze stappen beantwoorden leveranciers van digitale diensten vragen als:
  • Wat voor eisen worden er aan transport en beveiliging gesteld?
  • Welke standaarden of landelijke voorzieningen zijn voorhanden?
  • Wijken we daarvan af en waarom dan wel?

Voordelen van de AMIGO-aanpak

 • De AMIGO-aanpak zorgt voor samenhang tussen de keuzes die partijen maken binnen de verschillende stappen. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat keuzes op technisch gebied onbedoelde gevolgen hebben voor het proces waarop de gegevensuitwisseling zich
 • Alle afspraken die via de AMIGO-aanpak tot stand komen, maken gebruik van dezelfde gereedschapskist. Leveranciers van digitale diensten hoeven een nieuwe afsprakenset daardoor niet van de grond af op te bouwen. Ze kunnen gebruikmaken van bestaande (onderwijs)standaarden en de ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere afspraken over gegevensuitwisseling in de onderwijssector. En uiteraard kan de gereedschapskist uitgebreid worden als blijkt dat dit nodig is.
 • De AMIGO-aanpak zorgt ervoor dat dienstverleners bestaande standaarden, modellen en voorzieningen meenemen bij het maken van nieuwe afspraken over gegevensuitwisseling. Afspraken die ze maken met behulp van de AMIGO-aanpak voldoen daardoor bijvoorbeeld automatisch aan de privacy- en beveiligingsrichtlijnen van de onderwijssector. Is er maatwerk nodig? Dan is dit met de AMIGO-aanpak verantwoord en onderbouwd mogelijk. Uiteindelijk kunnen in dit proces ook nieuwe standaarden en basisafspraken ontstaan. Hiervan kunnen (andere) dienstverleners in de onderwijssector profiteren bij toekomstige gegevensuitwisselingen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de AMIGO-aanpak? Of bent u geïnteresseerd om met hulp van een adviseur van Kennisnet deze aanpak toe te passen? Mail dan met info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. U kunt ook onze flyer over de AMIGO-aanpak downloaden.

 

Meer lezen over AMIGO?
Aanleiding  –  Aanpak  –  Versies