Versies

2019: AMIGO versie 0.1 en versie 0.9

In 2019 ontstond het eerste ontwerp in versie 0.1 van AMIGO, gevolgd door de eerste complete uitgewerkte versie 0.9 in oktober 2019. AMIGO werd in die versies gepositioneerd als een architectuur. Beide versies zijn onderworpen aan uitgebreide reviewrondes van alle betrokken partijen en steeds besproken in de Architectuurraad. Belangrijkste kritiek op deze versies was het gebrek aan informatie over de toepassing van AMIGO. Dit heeft geleid tot een nadere uitwerking van de stappen waarmee met AMIGO toegewerkt kan worden naar een bouwbare specificatie, als beoogd eindproduct van de toepassing van AMIGO. Tegelijkertijd zijn meerdere werkgroepen gestart om voor concrete scenario’s aan de hand van deze stappen toe te werken naar bouwbare uitwisselspecificaties.

2020: AMIGO-aanpak ondersteund door interoperabiliteitsraamwerk

Eind 2019 werd door de opgedane ervaringen steeds duidelijker dat de AMIGO veel meer een aanpak betreft om te kunnen werken onder architectuur. Als aanpak biedt AMIGO een gestructureerd stappenplan om te komen tot afspraken over bouwbare uitwisselspecificaties. Voor elke architectuurlaag kan worden geput uit beschikbare standaarden in het interoperabiliteitsraamwerk dat in ROSA en bij Edustandaard beschikbaar is. En waar aanvullingen nodig zijn geldt het bestaande proces bij Edustandaard, waarbij de huidige werkgroepen een actieve rol spelen. De verwachting is dat vóór de zomer van 2020 de 1.0 versie van AMIGO kan worden aangeboden aan de Architectuurraad. De inschatting is dat de AMIGO-methodiek niet alleen bruikbaar is voor het Toetsdomein, maar ook voor andere domeinen.

Documentatie