Afspraken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de afspraken die bij Edustandaard in beheer zijn of komen. U kunt een afspraak wijzigen of een nieuwe afspraak indienen.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Let op: op deze overzichtspagina vindt u afspraken met verschillende statussen (in ontwikkeling, in beheer, uitgefaseerd) en verschillende gebruiksadviezen (aanbevolen, verplicht, afgeraden). Bureau Edustandaard is bezig om de presentatie hiervan te verbeteren.

SECTOR
WERKGROEP

Attributenbeleid Edu-K

De Nummervoorziening bij Kennisnet voorziet elke leerling van een eigen nummer voor het onderwijs, ook wel ECK iD genoemd. Het creëert de voorwaarden voor dataminimalisering in de gegevensuitwisseling tussen scholen…
PO, VO, MBO, HO

Centrale Examens VO

Uitwisselingen ter ondersteuning van de centrale examens in het kader van de eindexamens in het VO.
VO

Definitieafspraken personeel universiteiten (WOPI)

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) verzamelt gegevens over medewerkers in dienst van de Nederlandse Universiteiten. Onder de noemer Personeelsgegevens ook wel benoemd als: WOPI (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie) worden in…
HO

Edukoppeling

Edukoppeling omvat standaarden en afspraken voor beveiligd elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling.
PO, VO, MBO, HO

MIM-profiel onderwijs

MIM geldt binnen de Nederlandse overheid als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte voor…
PO, VO, MBO, HO

OCW Taxonomie

De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OCW.
PO, VO, MBO, HO

SEM Ecosysteem

Het SEM Ecosysteem is een standaard voor de uitwisseling van de relevante data voor het verwerven en gebruiken van digitale leermiddelen door scholen, leraren en leerlingen in het primair onderwijs,…
PO, VO, MBO

Summatieve toetsresultaten vo

Uitwisseling van gegevens waarmee summatieve toetsresultaten vanuit een toetsapplicatie kunnen worden overgebracht naar een resultaatverwerkend systeem.
VO

VO-MBO overstapdossier

Koppeling tussen applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling.
VO, MBO