Afspraken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de afspraken die bij Edustandaard in beheer zijn of komen. U kunt een afspraak wijzigen of een nieuwe afspraak indienen.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

SECTOR
WERKGROEP

Architectuuraanpak Toegang

De Architectuuraanpak Toegang is gericht om afspraken op het gebied van toegang te kunnen maken. De Architectuuraanpak Toegang beschrijft patronen die nodig zijn voor het voorbereiden, ondersteunen en bieden van…
PO, VO, MBO, HO

Attributenbeleid Edu-K

De Nummervoorziening bij Kennisnet voorziet elke leerling van een eigen nummer voor het onderwijs, ook wel ECK iD genoemd. Het creëert de voorwaarden voor dataminimalisering in de gegevensuitwisseling tussen scholen…
PO, VO, MBO, HO

Centrale Examens VO

Uitwisselingen ter ondersteuning van de centrale examens in het kader van de eindexamens in het VO.
VO

Definitieafspraken personeel universiteiten (WOPI)

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) verzamelt gegevens over medewerkers in dienst van de Nederlandse Universiteiten. Onder de noemer Personeelsgegevens ook wel benoemd als: WOPI (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie) worden in…
HO

Edukoppeling

Edukoppeling omvat standaarden en afspraken voor beveiligd elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. Edukoppeling is de onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling.
PO, VO, MBO, HO

FDE-set voor fijndistributie

Binnen het distributie/leveringsproces is ten behoeve van fijndistributie behoefte aan leerlinggegevens. Om deze uitwisseling te faciliteren is het EDEXML-profiel "FDE-set" gemaakt.
VO, MBO

Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie

HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie) voorziet in afspraken en systemen om informatie over onderwijsinstellingen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten op gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de studiekeuze.
HO

MIM-profiel onderwijs

MIM geldt binnen de Nederlandse overheid als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte voor…
PO, VO, MBO, HO

OCW Taxonomie

De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiële verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OCW.
PO, VO, MBO, HO

VO-MBO overstapdossier

Koppeling tussen applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling.
VO, MBO