Informatiemodellen RIO vastgesteld

Op 27 november 2018 heeft de Projectgroep RIO, waarin alle stakeholders van RIO zijn vertegenwoordigd (de raden voor po, vo en mbo, de verenigingen voor het ho, DUO, OCW, Inspectie, Kennisnet en SBB) het zogeheten canonieke informatiemodel voor RIO vastgesteld alsmede de bijbehorende sectormodellen voor vo en mbo. Die vaststelling is een belangrijke mijlpaal voor de implementatie van RIO die in 2019 voor vo, vavo en mbo gaat plaatsvinden. Samen met de eerder opgeleverde Functionele Beschrijvingen en de Programma’s van Eisen vormen de informatiemodellen de basis waarop zowel de leveranciers van leerling- en studentadministratiesystemen als het DUO bouwteam dat verantwoordelijk is voor het centrale RIO register zich gaan baseren.

De werkgroepen RIO-vo en -mbo zullen het komende jaar zich meer en meer gaan bezighouden met het valideren van de gebouwde functionaliteiten maar ook adviseren over de wijze waarop de uitrol van RIO plaats moet gaan vinden in het vo, vavo en mbo.

Op het canonieke informatiemodel kunnen wijzigingsverzoeken komen als blijkt dat die nodig zijn om de sectoren po en ho goed te bedienen. Dit heeft echter niet direct impact op de lopende implementaties in het vo, vavo en mbo.

Voor wie geïnteresseerd is in alle ins en outs van het informatiemodel: deze is gepubliceerd op de webpagina van RIO bij Edustandaard. De vereenvoudigde weergave is te vinden op de algemene informatiesite over RIO: www.rio-onderwijs.nl. Tot slot, voor diegenen die ook een blik willen werpen op de Functionele Beschrijving van RIO in het vo, die kan hem vinden op de webpagina van het programma Doorontwikkelen BRON. Die van het mbo is te vinden bij de RIO-pagina van saMBO-ICT.