Nieuws van de Standaardisatieraad

Op 13 juli 2017, net voor het vakantiereces, is de Standaardisatieraad bijeengekomen. De raad is akkoord gegaan met het ontwikkelen van een testvoorziening voor de UWLR-standaard door Kennisnet. Directe aanleiding hiervoor wordt gevormd door de ervaringen met de implementatie die zijn opgedaan binnen Edu-K. Steeds meer (kleinere) partijen willen gebruikmaken van de standaard en een testvoorziening zorgt voor transparantie en duidelijkheid met betrekking tot de interpretatie van de standaard en voor het ontlasten van de partijen waarmee wordt gekoppeld. De voorziening is naar verwachting dit jaar nog in productie en is bedoeld om mee te testen; ze heeft geen compliancefunctie.

Tijdens de vergadering op 13 juli zijn nieuwe versies van verschillende standaarden vastgesteld. De standaard Distributie en Toegang 2.1 is nu gereed om te werken met het ECK iD. Datzelfde geldt voor de beide nieuwe versies van EDEXML (2.1) en Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten (UWLR) 2.2. Ook de Doorstroommonitor 6.0, de OCW-taxonomie versie 11 en de OSO-gegevensset 2017.1 werden vastgesteld.

De Standaardisatieraad heeft ook het vernieuwde certificeringsschema 2017 vastgesteld. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens op een veilige manier worden bewerkt door organisaties die ict-diensten leveren in het onderwijs. Dit zijn publieke of private partijen. Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties dit aantoonbaar kunnen maken. De documentatie van de standaard is ondersteund door een implementatieplan vanuit Edu-K met als scope de educatieve contentketen. Uiteraard is deze nieuwe afspraak ook ondersteund door een architectuurscan.

De documentatie met betrekking tot de bijeenkomst van 13 juli is te vinden op de bijeenkomstpagina.