Conceptversie REST-profiel beschikbaar

Op 3 mei is het nieuwe profiel voor ondertekenen en routeren van berichten op basis van REST architectuur in openbare consultatie gegaan voor een periode van 6 weken. De beschrijving van het profiel is te vinden op de site van Edustandaard.

Dit profiel zal onderdeel worden van de Edukoppeling transactiestandaard, naast het al langer bestaande Edukoppeling WUS profiel. Er wordt nu alleen nog digitale ondertekening beschreven, maar een uitbreiding naar versleuteling is mogelijk.

Dit nieuwe profiel is nodig om veilig en betrouwbaar gegevensuitwisselingen op basis van REST in de onderwijsketen te gebruiken, vergelijkbaar met de Edukoppeling SOAP uitwisselingen die nu worden gebruikt. Na deze inhoudelijke consultatieperiode zal op basis van de reacties indien daar aanleiding toe is een volgende versie van de documentatie worden opgesteld en voorgelegd aan de Architectuurraad van Edustandaard op 20 juni. Daar zal ook gesproken worden over de te nemen vervolgstappen. In principe is het de intentie om het Eudkoppeling REST-profiel in oktober 2019 definitief te hebben en vast te laten stellen.

Landelijke ontwikkelingen

Over dit profiel is regelmatig overleg met Logius, die een REST-profiel ook als aanvulling voor de Digikoppeling uitwisselingen onderzoeken. Ook zijn er nauwe contacten met de overheidsbrede werkgroep Beveiliging om dit profiel op te nemen in de Landelijke API strategie. Op deze manier hopen we enige uniformiteit te realiseren voor partijen die ook buiten de onderwijsketen actief zijn.

Verzoek: review via Discussieforum Edukoppeling

De werkgroep Edukoppeling vraagt om dit profiel grondig te reviewen. Ga na wat het voor uw eigen uitwisseling zal gaan betekenen en geef aan waar dit nog aangepast en verbeterd kan worden. Geef ook aan wat volgens u het toepassingsgebied van dit profiel zou moeten zijn. Reacties ontvangen we graag uiterlijk 14 juni, het liefst via het Edukoppeling discussieforum (om reacties te plaatsen is het noodzakelijk ingelogd te zijn). Uiteraard zijn reacties ook welkom via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.