Nieuwste versie ECK DT 2.2 nu ook in de testvoorziening

Op donderdag 31 januari 2019 was er een bijeenkomst van de Standaardisatieraad. Daarin is versie 2.2 van de ECK DT-afspraak vastgesteld. Hierna zijn partijen deze gaan implementeren en hierbij is een beperkt aantal bevindingen naar voren gekomen. De meeste hiervan zijn van tekstuele aard en zullen in een volgende release aangepast worden. Er was één bevinding die wel urgent opgelost moest worden. Deze had betrekking op een technisch bericht binnen de orderservice. De werkgroep heeft overlegd hoe de aanpassing het beste gepubliceerd kan worden en heeft besloten om onder dezelfde namespace een nieuwe set van alle technische berichten te publiceren. In deze set verschillen dus alleen de bestanden van de orderservice ten opzichte van de oude set. De ‘oude’ set is hiermee obsolete geworden en mag niet meer gebruikt worden. Conform beheerafspraken blijft deze nog wel op deze site beschikbaar. De aangepaste versie is beschikbaar in de testvoorziening.

De testvoorziening voor zowel de UWLR-afspraak als voor D&T kunt u vinden op: https://testvoorziening.edustandaard.nl.

Een uitgebreide toelichting op de nieuwe versie is besproken tijdens de bijeenkomst van de Architectuurraad op 17 januari 2019.