Bijeenkomst Standaardisatieraad januari 2019

Programma

De vergadering begint om 9.30 uur en duurt tot 11.30 uur.

 1. Opening:
  Mededelingen
  Vaststellen agenda
  Vaststellen verslag
 2. Update Edustandaard:
  Terugkoppeling Edustandaard: Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) geeft een terugkoppeling van actuele onderwerpen binnen de architectuurraad en de werkgroepen.
  Nieuwe standaarden: informatiemodellen RIOECK D&T 2.2 en Edukoppeling 1.3
  Jaarplan 2019
 3. Volgende stap Edustandaard: de secretarissen van de Standaardisatieraad en de Architectuurraad hebben op basis van de input uit een gespreksronde een overzicht gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten voor het werken met standaarden en architectuur. Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd om hiermee om te gaan. De secretaris geeft een toelichting.
 4. Inventarisatie IAA: tijdens de vorige Standaardisatieraad is gevraagd om een verdere uitwerking te maken van het projectvoorstel Toekomst toegang en een projectplan. Deze ligt voor ter bespreking en vaststelling. Bram Gaakeer (OCW), voorzitter van de werkgroep, is aanwezig voor eventuele vragen.
 5. Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten: er is een brede behoefte en hoge urgentie om de afspraak voor de uitwisseling van leerresultaten grondig te herzien vanuit de ‘businesswens’ om bepaalde uitwisselingen mogelijk te maken. De Architectuurraad heeft hierbij geadviseerd om de hele opbouw van een dergelijke standaard anders in te richten (modulair) zodat toekomstige gebruikerswensen beter kunnen worden ondersteund.
 6. Rondvraag
 7. Vervolgafspraken 2019
  Donderdag 14 maart 14.00 – 16.00 uur SURF, Utrecht
  Donderdag 20 juni 10.00 – 12.00 uur SURF, Utrecht
  Donderdag 14 november 10.00 – 12.00 uur SURF, Utrecht
 8. Afsluiting