Afspraken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de afspraken die bij Edustandaard in beheer zijn of komen. U kunt een afspraak wijzigen of een nieuwe afspraak indienen

Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op. 

 1. Dutch Exam Profile (DEP)

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO, HO

  Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Examens (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het nieuwe centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet zal op termijn worden gebruikt voor de afname van alle digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE worden afgenomen.

  Bekijk de details

 2. EDEXML

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO

  Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen en leerkrachten.

  Bekijk de details

 3. Metadata opvragen (SRU)

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO, HO

  Educatieve content uitwisselen zodat gebruikers die kunnen vinden aan de hand van metadata uit een centrale repository.

  Bekijk de details

 4. NL LOM

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO, HO

  Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.

  Bekijk de details

 5. OCW Taxonomie

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO, HO

  De OCW Taxonomie ondersteunt de uitwisseling van financiƫle verantwoordingsgegevens tussen bevoegd gezagen (besturen) van scholen en het ministerie van OC&W

  Bekijk de details

 6. OSO Gegevensset en Profielen (OSO)

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO

  Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen.

  Bekijk de details

 7. Semantics

  Van toepassing op de onderwijssector(en) HO

  Voorkomen dat labels voor concepten in de DIDL- en MODS-afspraken variabele schrijfwijzen krijgen.

  Bekijk de details

 8. Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)

  Van toepassing op de onderwijssector(en) PO, VO, MBO, HO

  Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen (bestaande) toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI.

  Bekijk de details

 9. VO-MBO overstapdossier

  Van toepassing op de onderwijssector(en) VO, MBO

  Koppeling tussen applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling.

  Bekijk de details

Terug