Nieuwe versie 2.2.1 van UWLR beschikbaar

De nieuwste versie 2.2.1 van de afspraak UWLR is beschikbaar. Deze laatste versie is afgelopen januari besproken in de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en leerresultaten en onder voorbehoud goedgekeurd. Inmiddels is de documentatie-omgeving op basis van de gemaakte opmerkingen aangepast. Daarmee is deze versie 2.2.1 definitief geworden als vervanging van voorgaande versie 2.2; de belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Documentatie in de nieuwe generieke viewer, zie de UWLR-viewer 2.2.1 en het betreffende nieuwsbericht,
  • Vocabulaire als aanbeveling voor veld “Vakgebied” toegevoegd voor methode-gebonden toetsen in het PO, en
  • Correctie van enkele tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de documentatie.

Bekijk de Afspraak UWLR versie 2.2.1.