Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Onder voorwaarden
Werkingsgebied: po vo bve

Versie: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 2.2.1 - mei 2019
Versiestatus: Vastgesteld
Let op: Er is een nieuwere vastgestelde versie beschikbaar: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 2.3

Beschrijving

Scholen maken gebruik van methodeapplicaties (bijvoorbeeld van een uitgever) waarbij leerlingen/studenten worden ondersteund bij het leren en aan het einde of tussendoor worden getoetst. Ook worden leerlingen/studenten middels speciale toetsapplicaties of assessments getoetst. Belangrijk is dat de resultaten van deze toetsen overgedragen kunnen worden van een educatieve applicatie naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. En, voordat de leerling/student aan de gang kan, moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de toetsomgeving voor de leerlingen/studenten in te richten. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren.

In deze minor versie 2.2.1 van de afspraak UWLR, die versie 2.2 uit juli 2017 vervangt, worden de volgende aanpassingen t.o.v. versie 1.0 gerealiseerd:

 • Integratie met EDEXML 2.1; de heenweg van leerling-/studentgegevens is nu volledig EDEXML met profielen voor specifieke doeleinden, inclusief ECK-iD
 • Getrapt ophalen van leerling-/studentgegevens in drie stappen: structuur (vestigingen en groepen), leerlingen en leerkrachten. Leerlingen en leerkrachten voor specifieke groepen
 • Eigen resultaat formaat mogelijk gemaakt
 • Totaalresultaat van de gehele toets mogelijk gemaakt (vanaf versie 2.1)
 • Normering met mogelijkheid voor weergave van resultaat in de toetsschaal en eventueel advies voor omzetting naar schoolcijfers (vanaf versie 2.1)
 • De toevoeging van het veld Versie bij toetsresultaat en het mogelijk maken van een toets zonder toetsonderdelen (vanaf versie 2.1a). 
 • Het invullen van de Toetshiërachie in geval van methode-gebonden toetsen (vanaf versie 2.1a).
 • Resultaatbericht waarbij ECK-iD optioneel is toegevoegd (vanaf versie 2.2)
 • Documentatie in de online viewer, niet meer in PDF (alleen in versie 2.2.1)
 • Vocabulaire voor vakgebied voor methode-gebonden toetsen in PO (alleen in versie 2.2.1)

De twee laatstgenoemde aanpassingen zijn tezamen met de correctie van enkele fouten, tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de documentatie, specifiek voor versie 2.2.1 t.o.v. versie 2.2.

De documentatie van deze Edustandaard afspraak Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten (UWLR) versie 2.2.1 is beschikbaar in een nieuwe, modulaire documentatieomgeving. Hiermee wordt de eerdere pdf-versie van UWLR vervangen. Bekijk de UWLR-viewer 2.2.1.

Deze documentatie gaat uit van vier hoofdonderdelen van de afspraak UWLR:

 • Scenario’s: een scenario is een uitwisselingsmoment waarover in deze documentatie afspraken zijn gemaakt.
 • Protocollen: in een scenario staat beschreven welke protocollen gelden voor de berichtenuitwisseling.
 • Berichten: in elk protocol worden één of meerdere berichten verstuurd tussen de systemen en wordt bepaald welke dat zijn.
 • Profielen: op een bericht kan een profiel van toepassing zijn dat aangeeft welke velden in een bericht ingevuld mogen of moeten zijn bij de uitwisseling in een bepaald scenario.

Naast deze vier hoofdonderdelen bevat de afspraak ook over andere onderdelen voorschriften en informatie:

 • Systemen: de systemen die door UWLR worden getypeerd en waartussen de berichtenuitwisseling plaatsvindt.
 • Bestanden: de bestanden zijn de basis, de inhoud, voor de berichten. De berichten vormen de structuur inclusief de inhoud die uiteindelijk volgens een protocol worden uitgewisseld. Bestanden zijn terug te vinden onder het menu ‘berichten’.
 • Webservices: dit zijn de WSDL’s die systemen in staat stellen om berichten te ontvangen en te versturen. De protocollen bepalen welke webservices voorgeschreven worden om de uitwisseling volgens dat protocol mogelijk te maken.
 • Vocabulaires: de afspraak maakt het gebruik van vocabulaires mogelijk. Deze worden dan gekoppeld aan een specifiek veld in een bericht. De inhoud van zo’n veld moet overeenkomen met een waarde in de vocabulaire. Per scenario wordt vastgesteld of en welke vocabulaires gelden.
 • Standaarden: UWLR maakt gebruik van verschillende standaarden of verwijst naar andere standaarden die geadviseerd of noodzakelijk zijn om goed te kunnen uitwisselen. Waar dit van toepassing is, zal die standaard daar genoemd worden.

Samenhang

EDEXML wordt gebruikt als uitwisselingsformaat voor de leerling-/studentgegevens. UWLR 2.2.1 veronderstelt EDEXML 2.1.

Meerwaarde

Door het gebruik van UWLR kunnen leerresultaten geautomatiseerd worden overgezet van bijvoorbeeld de methodewebsite of een landelijk toetssysteem naar het leerlingvolgsysteem (LVS) of leerlingadministratiesysteem (LAS) cq studentinformatiesysteem (SIS). Dat scheelt docenten veel tijd, en bovendien voorkomt het fouten bij het overtypen van gegevens. Het overzicht in het LAS/SIS zal meer up-to-date zijn. Het voordeel van UWLR voor onderwijsinstellingen is dat zij de resultaten makkelijker en dus vaker kunnen verwerken. Ze hoeven geen gegevens te printen en over te typen. Bijkomend voordeel is dat de automatische gegevensuitwisseling een kleinere kans op typefouten met zich meebrengt. Voordeel voor marktpartijen is dat ze minder koppelingen voor de uitwisseling van leerling-/studentgegevens en leerresultaten hoeven te ontwikkelen en onderhouden.

Gebruik

De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten wordt gebruikt door verschillende uitgeverijen, toetsaanbieders en leveranciers van leerlingadministratiesystemen cq studentinformatiesystemen. U kunt zich aanmelden voor de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten. De werkgroep is er om de standaard te evalueren, om wensen en wijzigingsverzoeken te bespreken en te beoordelen en om nieuwe versies van de standaard op te stellen om die te laten vaststellen.

Implementatie

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten):

De technische onderdelen in de UWLR-viewer 2.2.1, zoals de hoofdonderdelen Protocollen, Berichten, Profielen en Systemen.

Technische bestanden bij UWLR 2.2.1 (versie 20170515).
Let op, deze technische bestanden zijn gelijk aan die voor afspraak UWLR versie 2.2. Laatste update in deze versie 20170515: Correctie ontbrekende namespace definities t.b.v. UWLR en oprekken van veld <schoolkey> in verzoekberichten.

Voor UWLR versie 2.2.1 is de testvoorziening beschikbaar, zie: https://testvoorziening.edustandaard.nl/standard/uwlr2_2_1 (let op, inloggen via Entree is vereist).

Issuelijst van de afspraak UWLR (versie 20190515)

Ontwikkelingen

De documentatie van UWLR versie 2.2.1 is gemaakt in een nieuwe, modulaire documentatieomgeving. Deze UWLR-viewer 2.2.1 is in de Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten van 17 januari 2019 vastgesteld onder voorwaarde van de verwerking van enkele issues: elementenstructuren bij berichten, thema’s weergeven, weergeven zonder inlog en nette URL. Dit is in de daaropvolgende periode in de viewer verwerkt.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.