Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten januari 2019

Datum: 17 januari 2019
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Vergader- en zalencentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Programma

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van 28 juni 2018
 3. Vaststellen UWLR versie 2.2.1, een minor versie bestaande uit wijzigingen die in principe geen impact hebben op bestaande implementaties:
  1. Nieuwe opzet documentatie incl. documentatie-omgeving
  2. Optionele vakcodelijst voor methodegebonden toetsen in het po
  3. Enkele aanscherpingen/verduidelijkingen in de documentatie
 4. Presentatie nieuwe documentatie-opzet en –omgeving
 5. Presentatie van projectvoorstel Randvoorwaarden voor doorontwikkeling van uitwisseling leerlinggegevens en uitwisseling resultaten.

Ad 4) We hadden gehoopt de omgeving begin januari live te hebben zodat jullie er allemaal nog een scherpe blik op kunnen werpen, maar zoals dat gaat kwamen er nog wat kleine onvolkomenheden in de presentatie van sommige stukken aan het licht en moeten eerst opgelost worden. De omgeving is nagenoeg gereed en geschikt om te presenteren en zal daarna snel live komen te staan. Een uitgebreide nagenoeg volledig functionele preview is hier te vinden: UWLR-viewer 2.2.1 (vraag info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl voor testgebruikersnaam en wachtwoord).

Ad 5) In dit projectvoorstel pleiten we voor het heroverwegen van het beheer en de doorontwikkeling van de UWLR-afspraak. De aanpak hiervoor is om een ontwikkeling- en beheerstructuur te creëren die sneller en adequater in kan spelen op de wensen uit het onderwijsveld en van de daarin opererende ketenpartners. Een ontwikkeling- en beheerstructuur die nadrukkelijker vanuit samenhang en structuur wordt gedaan (met andere woorden: onder architectuur), met oog voor aanpalende ontwikkelingen en processen en het inbedden van nieuwe afspraken in een bredere ketencontext. De bedoeling is om in de werkgroep met elkaar te bekijken of de beoogde resultaten en de gekozen opzet aansluit bij wensen en ideeën die bij de diverse ketenpartijen spelen.