Afspraak Logistiek Proces Eindtoets PO

Met ingang van 2015 is de Verplichte eindtoets PO ingevoerd. Er zijn intussen diverse toetsleveranciers die deze eindtoets mogen afnemen. Een onderwijsaanbieder of zijn onderwijsbestuur kiest elk jaar voor een bepaalde eindtoets. Na aanmelding (startdatum 1 december) maakt de onderwijsaanbieder zijn deelnemers kenbaar aan de gekozen toetsleverancier. Dat gebeurt vanaf schooljaar 2020-2021 via elektronische gegevensuitwisseling (m2m) tussen het eigen leerlingadministratiesysteem (LAS) en de eindtoetsapplicatie (EA) van de toetsleverancier. De toetsleverancier neemt de eindtoets af in periode april-mei van elk jaar (digitaal dan wel op papier). Na afname komen de resultaten beschikbaar bij de toetsleverancier. Deze worden ook via m2m weer uitgewisseld tussen het EA en het LAS.

Meerwaarde

Onderwijsmedewerkers hoeven met deze uitwisselingen geen handmatige invoer en handmatige handelingen (downloaden en uploaden van bestanden) uit te voeren. Dat scheelt tijd en verkleint de kans op fouten. Bovendien is de gegevensuitwisseling gebaseerd op standaarden en beveiligingseisen die gelden voor het digitaal uitwisselen van vertrouwelijke informatie zodat de kans op hacking, datalekken etc. tijdens de uitwisseling geminimaliseerd is.

Lees meer over de afspraak Logistiek Proces Eindtoets PO.