Afspraak indienen

Iedereen kan een nieuwe afspraak indienen of een verzoek indienen om een bestaande afspraak te wijzigen. Datzelfde geldt voor de architecturen. Hieronder staan de procedures die hiervoor gevolgd moeten worden.

Afspraken

Om uitwisselingen tussen digitale voorzieningen en diensten mogelijk te maken, zijn afspraken nodig. Nieuwe afspraken kunnen (eventueel voorzien van een toelichting) worden ingediend bij Bureau Edustandaard. Goedgekeurde afspraken worden in beheer genomen door een werkgroep. Bij wijzigingen dient de werkgroep een wijzigingsvoorstel in bij de Standaardisatieraad.
Handreikingen en afspraken voor werkgroepen (versie maart 2020) gelden als leidraad voor het functioneren van een standaardisatiewerkgroep binnen Edustandaard.

Hoe dien ik een nieuwe afspraak in?

Hoe wijzig ik een bestaande afspraak?

Architecturen

Referentiearchitecturen worden binnen het onderwijs gebruikt om het landschap van de afspraken en digitale processen overzichtelijk te houden. Nieuwe architecturen en wijzigingen in bestaande architecturen worden besproken in de Architectuurraad.

Hoe dien ik een nieuwe architectuur in?

Openbaar

Alle adviezen zijn openbaar en te becommentariëren. Het besluit en de toelichting daarop worden gepubliceerd bij de documentatie van de bijeenkomst waarin het advies besproken wordt.