Leer- en toetsmateriaal gebruiken

Voor een foutloze distributie van en toegang tot digitale leermiddelen en toetsen moeten uitgeverijen, distributeurs en leveranciers afspraken maken. Deze afspraken moeten onder andere gaan over het verpakken van digitaal leermateriaal om dit uitwisselbaar te maken en over het mogelijk maken van het afspelen van educatieve content in een elektronische leeromgeving. Hiervoor heeft Edustandaard een set van afspraken in beheer.

Voor de onderwijsinstellingen

Probleem: De leraar wil een specifiek stukje leermateriaal aan zijn leerlingen aanbieden via de elektronische leeromgeving (ELO) die de hele school gebruikt. Daarmee kan hij gebruiksgegevens vastleggen zoals welke leerling hoe lang en met welke resultaten het leermateriaal heeft gebruikt. Echter, dit leermateriaal wordt aangeboden via de website van de aanbieder.

Oplossing: De afspraak Content Packaging maakt het mogelijk dat leermateriaal zodanig wordt verpakt, met behoud van alle belangrijke (interactieve) eigenschappen, dat het leermateriaal opgenomen kan worden in een afspeelomgeving zoals een ELO. De afspraak ‘afspelen educatieve content’ stelt daarvoor de randvoorwaarden vast.

Voor de ontwikkelcoördinatoren

Probleem: Als ELO-aanbieder wilt u het mogelijk maken om leermateriaal te gebruiken in de persoonlijke leeromgeving van scholen, terwijl dit leermateriaal in de omgeving van de ontwikkelaar opgeslagen is.

Oplossing: Met de afspraak Learning Tools Interoperability (IMS-LTI) is het mogelijk om leermateriaal af te spelen in een ELO, terwijl het leermateriaal zelf in de online omgeving van de aanbieder blijft. Bijkomende voordelen zijn dat updates van het leermateriaal in de aanbiedende omgeving ook direct in de ELO’s beschikbaar komen – in tegenstelling tot gebruik van Content Packaging. Ook komt de volle rijkheid van functionaliteit van het leermateriaal helemaal beschikbaar.

Met de NL-QTI afspraak kunnen toetsvragen die in een (speciale) toets-ontwikkelomgeving zijn gemaakt, naadloos worden gebruikt in een afspeelomgeving zoals een ELO. De DEP-afspraak maakt het pixel-perfect weergeven van met name examenvragen mogelijk.

Relevante standaarden

Lees meer over de standaarden die te maken hebben met het gebruik van leer- en toetsmateriaal:

Afspelen educatieve content

SCORM-profiel content packaging

Uitwisseling toetsmateriaal (NL-QTI)

Learning Tools Interoperability