Leer- en toetsmateriaal vinden

Docenten kunnen gebruikmaken van allerlei digitale leermiddelen en toetsen. Belangrijk is dat online materiaal goed gemetadateerd is, zodat het gevonden kan worden en het op de juiste manier en op het juiste moment ingezet kan worden.

Voor de onderwijsinstellingen

Probleem: Docenten oriënteren zich – op basis van de eisen uit het schoolbeleid – op de beschikbare leermiddelen om vervolgens een keuze te maken voor één of meerdere leermiddelenpakketten. Op basis van de behoefte van individuele leerlingen kan een docent willen variëren in aanvullend leer- en toetsmateriaal. Dit materiaal (in kleinere leereenheden) moet de docent kunnen vinden. Leereenheden zijn in dit kader losse lessen, oefeningen, bronnen, filmpjes, animaties, enzovoort die aansluiten bij bepaalde leerniveaus, leerdoelen en inhouden van een vak. Docenten willen zoveel mogelijk ondersteund worden bij het zoeken naar het juiste materiaal. Het aanbieden van passend onderwijs op zich is al moeilijk genoeg!

Oplossing: Door het leer- en toetsmateriaal en onderliggende leereenheden te labelen met zoektermen (metadata) kun je het materiaal vinden. Als je deze metadata verzamelt in één portaal, hoef je maar naar één plek om al het materiaal te vinden en kun je daarbinnen je keuze maken. De metadata moet hiervoor op dezelfde manier verzameld worden. NL LOM standaardiseert de metadata van de leereenheden, leer- en toetsmateriaal. CPI standaardiseert de prijzen van het materiaal.

Voor de ontwikkelcoördinatoren

Toepassingen: Centrale en decentrale repositories, zoekportalen en metadateertools.

Probleem: Een centrale harvester moet repositories op een gestandaardiseerde manier kunnen bevragen om metadata te kunnen verzamelen. Om die harvester – en soms ook een specifieke repository – voor meerdere ketenpartijen doorzoekbaar te maken, moet er ook een afspraak worden gemaakt over het te gebruiken protocol. Repositories moeten verschillende soorten metadata kunnen bevatten en zoveel als mogelijk gebruik kunnen maken van geharmoniseerde begrippen. Er kunnen verschillende (soorten) metadata over eenzelfde leerobject bestaan, mogelijk op verschillende plekken. Al deze metadata moeten kunnen worden aangeboden, eventueel vooraf gefilterd en samengevat.

Oplossing: OAI-PMH biedt het protocol om metadata te verzamelen. SRU/SRW biedt een protocol om standaardqueries te versturen en antwoorden volgens het gewenste formaat terug te kunnen sturen. De afspraak UPI is van belang voor het kunnen samenbrengen van metadata over één object. Metadata standaarden zoals NL LOM en CPI bieden de structuur van de metadata elementen (waarover wissel je informatie uit).

Relevante standaarden

Lees meer over de standaarden die te maken hebben met het vinden van leer- en toetsmateriaal:

Nederlands toepassingsprofiel van Leerobject metadata (NL LOM)

Content Prijs Info

Beschikbaar stellen en verzamelen metadata middels OAI-PMH

Opvragen van metadata middels SRU/SRW

Unieke persistente identifier (UPI)