Onderzoeksresultaten vinden

Eenduidigheid is noodzakelijk wanneer informatie uitgewisseld moet worden van databases naar zoekmachines. Voor de beschrijvende informatie over wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur vindt de uitwisseling plaats van repositories (faciliteiten voor het opslaan en beheren van digitale informatie in een via het internet toegankelijke vorm) naar diensten als de HBO Kennisbank en NARCIS.

Voor de onderwijsinstellingen

Probleem: Onderzoeksresultaten die voortkomen binnen jouw instelling wil je vindbaar maken voor andere studenten binnen de eigen instelling en buiten de instelling, omdat je door de deze resultaten goed vindbaar te maken, meer wetenschappelijke en maatschappelijke impact genereert. Zoekmachines die onderzoeksresultaten indexeren, komen echter niet zomaar bij de beschrijvende informatie over de eigen onderzoeksresultaten.

Oplossing: De kennisketen zorgt ervoor dat de Nederlandse productie van wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur bij de WO- en HBO-instellingen 1. verzameld wordt, 2. duurzaam toegankelijk wordt, en 3. verder verspreid kan worden. Afspraken zoals MODS en DIDL over hoe je de metadata van de onderzoeksresultaten vast legt, zijn nodig om de WO- en HBO-kennisketen te laten functioneren. Zonder deze afspraken ontstaan er afwijkingen door interpretatieverschillen bij de uitwisseling van gegevens tussen systemen in de WO- en HBO-kennisketen.

Voor de ontwikkelcoördinatoren

Probleem: Metadata van de onderzoeksresultaten komen van verschillende onderwijsinstellingen en repositories en moeten ook aan verschillende repositories kunnen worden doorgegeven. Om dit automatisch te kunnen laten plaatsvinden, moeten de beschrijvingen op een zo eenduidig mogelijke manier zijn opgesteld. Het materiaal zelf moet ook duurzaam worden ontsloten en metadata moet aan het materiaal kunnen worden gerelateerd.

Oplossing: Er moeten afspraken zijn over het metadata-formaat. Dit formaat moet die onderdelen bevatten die goed passen bij het soort materiaal dat beschreven moet worden. DIDL vormt samen met MODS het uitwisselingsformaat van de door het WO en HBO aangeboden metadata voor wetenschappelijke publicaties en datasets. Daarbij fungeert DIDL als de container voor MODS en digitale objecten. Met de afspraak Semantics worden aanvullende afspraken gemaakt over de toegestane waarden die gebruikt mogen worden in de metadata-standaarden, waardoor interoperabiliteit nog verder wordt vergroot. De afspraak OAI-PMH wordt toegepast om die vastgelegde metadata op een éénduidige manier aan te bieden, te verzamelen en verder te verspreiden. URN:NBN zorgt voor persistente identificatie van de onderzoeksresultaten zelf dat noodzakelijk is voor duurzame toegankelijkheid.

Relevante standaarden

Lees meer over de standaarden die te maken hebben met het vinden van onderzoeksresultaten:

Bibliografische Metadata in MODS (Metadata Object Description Scheme)

Digital Item Declaration Language (DIDL)

Semantics

OAI-PMH

URN:NBN