Toets- en examenresultaten overdragen

Steeds meer scholen gaan digitaal toetsen. Om vorderingen te kunnen volgen, wil je toetsresultaten kunnen vastleggen en kunnen koppelen aan de gegevens van de leerling. Het automatiseren van deze koppeling zorgt ervoor dat je hier zo weinig mogelijk tijd mee kwijt bent.

Voor de onderwijsinstellingen

Probleem: Toetsen worden in de ene applicatie afgenomen en daar worden resultaten gegenereerd. In de andere applicatie staan de gegevens van een leerling waar de toetsresultaten bij opgeslagen moeten worden. Hoe regelen we de overdracht van de gegevens op een automatische, veilige en betrouwbare manier?

Oplossing: Door de overdracht te standaardiseren, kunnen verschillende applicaties automatisch gegevens uitwisselen. Een applicatie weet welke gegevens hij kan delen en ontvangen en weet waar hij de gegevens moet opslaan. Voor dit proces zijn de standaarden UWLR, EDEXML en Edukoppeling van toepassing.

Voor de ICT-architecten

Probleem: Je wilt dat jouw systeem kan koppelen met andere systemen zonder dat je voor ieder systeem een aparte aansluiting moet maken. Daarbij wil je ook garanties hebben dat de uitwisseling veilig en betrouwbaar verloopt: de juiste persoon moet de juiste gegevens krijgen.

Oplossing: Door de overdracht te standaardiseren, kan je jouw systeem koppelen met andere systemen. De overdracht bestaat uit leerlinggegevens die via EDEXML zijn gestandaardiseerd en uit toetsresultaten die via UWLR gestandaardiseerd uitgewisseld kunnen worden. Edukoppeling zorgt voor de veilige en betrouwbare verbinding tussen de systemen.

Relevante standaarden

Lees meer over de standaarden die te maken hebben met het overdragen van toets- en examenresultaten:

Uitwisseling Leerlinggegevens en resultaten (UWLR)

Educatieve Export (EDEXML)

Edukoppeling

OSO