Verantwoorden en besturen

Voor scholen en andere onderwijsorganisaties is het van belang om informatie te hebben over de doorstroom van leerlingen. Hoe kunnen organisaties in het onderwijs (zoals scholen, de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Onderwijsinspectie) op een eenduidige manier (vertrouwelijke) gegevens met elkaar uitwisselen?

Voor de onderwijsinstellingen

Probleem: Leerlingen gaan van de basisschool naar een middelbare school of van de middelbare school naar een MBO-school, HBO-instelling of universiteit. Ze hebben een advies of diploma gekregen dat toegang geeft tot een bepaald niveau op het vervolgonderwijs. Om zeker te weten of jouw school goed aansluit op het vervolgonderwijs zou u na een paar jaar moeten nagaan waar uw oud-leerlingen op dat moment zitten. Het kost veel tijd en administratieve lasten om alle vervolgscholen na te bellen voor deze informatie.

Oplossing: In de afspraak Doorstroommonitor is afgesproken welke informatie de zogenoemd ‘latende’ school nodig heeft om de ontwikkelingen van haar oud-leerlingen te kunnen volgen. DUO heeft deze gegevens ook in haar registers staan. Door van alle leerlingen die een overstap maken van de ene school naar de andere alle gegevens in één keer te verzamelen, scheelt dat niet alleen in tijd maar ook in kwaliteit (foutgevoeligheid). De verschillende sectorraden ontvangen de levering van DUO en zorgen voor verdere verspreiding richting de scholen.

Voor de ontwikkelcoördinatoren

Er is een beperkt aantal partijen betrokken bij de uitwisseling van deze gegevens, namelijk DUO, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU. De PO- en VO-raad besteden de verwerking uit aan Schoolinfo. Vanwege de geringe omvang van leverende en ontvangende partijen, is er (nog) geen probleem ontstaan bij de implementatie van de afspraak.

Relevante standaarden

Lees meer over de standaarden die te maken hebben met verantwoorden en besturen:

Doorstroommonitor

Edukoppeling