Wat is ‘common ground’?

Gemeenten kunnen veel doen om hun informatievoorziening en informatie-uitwisseling samen te organiseren. Dan houden ze er ook beter regie op en is ook de privacy van burgers beter gewaarborgd. De manier waarop gemeenten dit willen doen wordt ‘common ground’ genoemd. Het concept van common ground beslaat een aantal afspraken die gemeenten moeten maken en implementeren om (al dan niet gezamenlijk) nieuwe ict-voorzieningen te kunnen (laten) ontwikkelen en gebruiken. Door het volgen van deze afspraken kan langzamerhand een nieuw informatievoorzieningslandschap ontstaan dat gedeeld wordt door alle gemeenten (en andere landelijke voorzieningen) in Nederland. Meer uitleg wordt gegeven op https://vng.nl/samen-organiseren/common-ground en in dit filmpje.