Disclaimer

Voor het onderwijs- en onderzoeksveld komen steeds meer digitale diensten en voorzieningen, zoals leeromgevingen, zoekportals, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen. Om uitwisselingen tussen deze voorzieningen en diensten mogelijk te maken, zijn afspraken nodig. Om die afspraken goed te borgen, is het platform Edustandaard opgericht.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Bureau Edustandaard spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content en informatie waarnaar wordt verwezen, volledig en juist is. Daarentegen kan Bureau Edustandaard niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.