EduXS pilot: Naar een geïntegreerd Europees onderwijslandschap

De ambitie van 50 Europese universiteitsallianties, waarin 439 hoger onderwijsinstellingen samenwerken, is groot. Zij willen op een eenvoudige en efficiënte manier inschrijvingen en docentensamenwerking mogelijk maken, zonder systeembarrières. De noodzaak voor de ontwikkeling van een uniforme cursuscatalogus lijkt evident. Maar vanwege de systeemdiversiteit is dat tegelijk een grote uitdaging.

Nederlandse inzet op harmonisatie

Parallel aan deze Europese inspanningen, pakken we in Nederland vergelijkbare uitdagingen aan via het Nationaal Groeifonds met initiatieven zoals Edu-V en Npuls. Een concreet voorbeeld is EduXS, een project dat zich richt op het bieden van overzicht in digitale onderwijstools, -standaarden en -projecten, om zowel didactiek als onderwijslogistiek te verbeteren. Sinds 2022 werken Edustandaard, SURF en internationale partners hierin samen. Door een platform te bieden met transparante informatie over gebruikte standaarden, financiering en betrokken partijen, zal EduXS bijdragen aan de aanpak van de versnippering in digitale onderwijsprojecten.

Van concept tot prototype

Na een succesvolle Proof of Concept (PoC) fase in 2022, is vorig jaar een werkend prototype ontwikkeld en getest. Dit prototype, toegankelijk via https://pilot.eduxs.eu/, demonstreert de mogelijkheid om data over onderwijsdigitalisering op een gebruiksvriendelijke manier te raadplegen.

Evelien Renders van SURF: “Het is echt inspirerend om te zien hoe de conceptuele wireframes van ons Proof of Concept uit 2022 werkelijkheid worden. Het enthousiasme van onze internationale collega’s als we de pilot presenteren, motiveert ons enorm.”

Melle Offringa-van der Meer (Edustandaard/Kennisnet): “EduXS heeft precies het juiste detailniveau nodig om in verschillende behoeftes te voorzien. De uitdaging hierbij is het combineren van een hoge datakwaliteit met een lage drempel om deel te nemen.”

Op weg naar een MVP

De volgende fase van EduXS is de ontwikkeling van een Minimum Viable Product (MVP). De voorbereidingen voor deze fase zijn inmiddels in volle gang. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van EduXS? Meld je aan via info(Replace this parenthesis with the @ sign)eduxs.eu voor regelmatige updates.

Website: eduxs.eu