Eerste Architectuurdag Edu-V / Npuls is een feit!

Op 28 juni 2023 vond de eerste Architectuurdag plaats met de beide Groeifondsprogramma’s Edu-V en Npuls, zoals afgesproken met de Standaardisatieraad in de bijeenkomst van mei 2023. Aanleiding was een verzoek van Edu-V: daar werd namelijk geconstateerd bij de totstandkoming van het architectuurkader en de eerste conceptafspraken dat er in overlappende domeinen potentieel verschillen zijn tussen afspraken-in-wording bij Edu-V en Npuls. Deze verschillen heeft Edu-V graag vroegtijdig in beeld om enerzijds kruisbestuiving mogelijk te maken en anderzijds te voorkomen dat leveranciers te maken krijgen met verschillende implementatievraagstukken.

 

De belangrijkste doelen van Architectuurdag waren het opbouwen van een verschil- en overlapanalyse tussen de beide Groeifondstrajecten, en het kennismaken van de direct betrokken architecten en programmamanagers. Voor het eerste doel hebben beide Groeifondsen een zgn. Vergelijkingsraamwerk ingevuld gebaseerd op onder andere ROSA. De organisatie van de dag was in handen van vertegenwoordigers van de betrokken sectorpartners MBO Digitaal, Kennisnet en SURF, waarbij Bureau Edustandaard een faciliterende rol heeft.

 

Onder leiding van dagvoorzitter Bas Kruiswijk (als architect nauw betrokken bij oa. MORA en MOSA) is in een goede open dialoog een uitgebreid overzicht opgebouwd van de overlap, de verschillen en een eerste indicatie en prioritering van de mogelijke knelpunten. Elk van de deelnemende partijen gaat hier vanuit zijn eigen rol mee aan de slag. De dag heeft veel positieve reacties opgeleverd. Er waren in totaal 25 deelnemers, verreweg het grootste deel was fysiek aanwezig bij MBO Digitaal in Woerden. 

 

De vergelijkingsbijeenkomst Edu-V en Npuls is een succesvolle eerste stap in de governance op architectuur en standaarden, zoals beschreven in de notitie aan de Informatiekamer over ‘Governance op architectuur en standaarden’ (maart 2023). Het ligt in de planning om in november een volgende Architectuurdag te organiseren waarbij wellicht meer Groeifondstrajecten zullen aansluiten.