Enquête over gegevenswoordenboeken

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is bedoeld als richtinggevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid.

In diverse sectoren (domeinen/ketens) van de Nederlandse overheid hebben organisaties afspraken gemaakt om te komen tot eenduidige gegevensbeschrijvingen. Deze beschrijvingen zijn opgenomen in zogenaamde gegevenswoordenboeken.

We willen graag jouw hulp inroepen om de gegevenswoordenboeken te verbeteren. Want daarmee kan beter worden ingespeeld op jouw behoefte aan informatie hierover en die van andere collega’s. Vul daarom de enquête in.

Het invullen kost ongeveer 20 minuten. We sturen je in augustus een samenvatting van de antwoorden en een voorstel voor de aanpak om hiermee de NORA-wiki verder te verbeteren.