Nieuwe functionaliteiten KernprogrammaBrowser

De KernprogrammaBrowser is een hulpmiddel om de kernprogramma’s van SLO overzichtelijk in beeld te brengen. Onlangs is de browser uitgebreid met een aantal functionaliteiten.
Vakdocenten hebben veel documenten ter beschikking om te weten wat leerlingen ter voorbereiding van het examen moeten kennen en kunnen: het officiële examenprogramma, de uitgebreide syllabus en de handreiking schoolexamens. Om hun leerplan anders in te richten bleek bij scholen echter behoefte aan een handzamer document. Om die reden heeft SLO de kernprogramma’s ontwikkeld, een compacte weergave van de officiële documenten, geordend naar kernen. De KernprogrammaBrowser is een hulpmiddel om de kernprogramma’s overzichtelijk in beeld te brengen. De browser geeft de doelgroep via verschillende ingangen inzicht in welke begrippen en relaties beschikbaar zijn binnen de kernprogramma’s , zodat zij hierop met hun producten kunnen aansluiten. Onlangs is de KernprogrammaBrowser uitgebreid met een aantal functionaliteiten:

  • Van alle beschikbare kernprogramma’s is het mogelijk een export te maken in html, json, xml, csv.
  • Maakt een begrip deel uit van een examenprogramma dan wordt dit aangegeven bij het onderdeel ‘toetsing’ op de detailpagina van het begrip. CE voor centraal examen of SE voor school examen.
  • Via de detailpagina van een begrip kan men verder door het Kernprogramma browsen.
    Iedere detailpagina van een begrip heeft een feedback knop en biedt zo mogelijkheid om te reageren op ieder individueel begrip.