Nieuwsbrief april 2020

In april 2020 verstuurden we een nieuwsbrief. Hierin besteedden we onder andere aandacht aan UWLR, AMIGO en handreikingen en afspraken voor standaardisatiewerkgroepen.