Nieuwsbrief juli 2022: Vernieuwd Toetsingskader ROSA, complimenten voor AMIGO-aanpak (examens VO) en positionering Edustandaard

In juli 2022 verstuurden we weer een nieuwsbrief. Hierin besteedden we aandacht aan:

  • Toetsingskader voor veilige toepassingen in het onderwijs actueel en makkelijker in gebruik
  • Uitwisselingen Centrale Examens VO verbeterd met AMIGO-aanpak
  • Standaardisatieraad: positionering t.o.v. Edu-V in de leermiddelenketen en de andere groeifondsvoorstellen
  • Afspraak summatieve toetsresultaten vo ter review
  • Congres Linked Data & Knowledge Graphs (Platform Linked Data Nederland)

We wensen u veel leesplezier en een mooie zomer toe!